Un cadru coerent si durabil pentru viitorul zonelor rurale ale Europei


Intră acum și în grupul de

Aceasta va fi complementara reformelor introduse progresiv in sectoarele pietei, promovand un sector agricol competitiv, multifunctional in contextul unei strategii cuprinzatoare si integrate pentru dezvoltare rurala.

Dezvoltarea rurala va deveni, de fapt, al doilea pilon al PAC. Noua politica recunoaste in mod explicit ca agricultura joaca mai multe roluri, inclusiv de conservare a mediului inconjurator, a peisajelor traditionale si a patrimoniului rural in sens mai larg, subliniind in acelasi timp crearea de surse alternative de venit ca o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala.

Ca rezultat al acestui proces de reforma, Consiliul a inlocuit anumite instrumente existente care guverneaza acordarea de sprijin financiar in sectorul agricol, de catre Comunitate sau de catre statele membre, in baza unui singur Regulament de Dezvoltare Rurala.

Acesta contine prevederi specifice referitoare la ajutorul de stat si conditiile in care sprijinul pentru dezvoltare rurala poate fi acordat (numai pentru masuri care corespund altor politici si masuri comunitare puse in aplicare in baza acestuia).

Avand in vedere ca efectele economice ale ajutorului nu se schimba in functie de finantarea partiala de catre Comunitate sau de finantarea numai de catre un stat membru, Comisia considera ca este esential sa se asigure existenta unei corespondente si coerente intre politica sa, in ceea ce priveste controlul ajutoarelor de stat si sprijinul care este acordat in baza propriei sale politici agricole si de dezvoltare rurala comune.

De aceea, Comisia considera necesar sa isi revizuiasca politica sa generala in ceea ce priveste ajutorul de stat pentru sectorul agricol pentru a tine cont de cele mai recente evolutii legislative.

Aceasta revizuire trebuie sa simplifice regulile curente, facilitand sarcina autoritatilor competente atunci cand pregatesc notificarile schemelor de ajutor de stat catre Comisie si oferind Comisiei posibilitatea de a aproba aceste scheme mai repede si mai eficient.


Intră acum și în grupul de