Comercializarea produselor cosmetice – supravegheata de Ministerul Sanatatii


Intră acum și în grupul de

Totodata, Ministerul Sanatatii va intregistra cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populatiei datorate produselor cosmetice, va emite, la solicitare, certificatele de sanatate pentru export si va raporta catre Comisia Europeana.

Produsele cosmetice puse pe piata nu trebuie sa pericliteze sanatatea umana, atunci cand sunt folosite in conditii normale sau rational previzibile de folosire. Se tine seama in special de prezentarea produsului, etichetarea, instructiunile privind utilizarea si indepartarea acestuia, precum si orice alta indicatie prevazuta de producator, de reprezentantul sau autorizat sau orice alta persoana responsabila pentru introducerea pe piata a produsului. Aceste indicatii nu vor scuti, nici o persoana, sub nici o circumstanta, de la conformarea cu alte dispozitii ale prezentei legi.

Proiectul legislativ propune interzicerea intrarii pe piata a produselor cosmetice a caror formula finala a fost testata pe animale folosindu-se o alta metoda decat cea alternativa, sau care contin ingrediente sau combinatii de ingrediente testate pe animale prin alte metode decat cele alternative, validate si adoptate la nivelul Uniunii Europene, tinand seama de evolutia procesului de validare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si dezvoltare Economica.

Se mai propune interzicerea testarii pe animale a produselor finite si a ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente in alte conditii decat cele stabilite de Comisia Europeana si interzicerea folosirii in produsele cosmetice substantelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducere. (extras din punctul 6).

Proiectul legislativ propune mentionarea pe eticheta produselor a ingredientelor alergene si marcarea pe eticheta produselor a perioadei in care produsul poate fi folosit in siguranta dupa deschidere.

Prin derogare, Ministerul Sanatatii poate autoriza folosirea pe teritoriul Romaniei a substantelor care nu sunt prevazute in lista de substante permise pentru anumite produse cosmetice, in urmatoarele conditii:
a) autorizarea trebuie sa se limiteze la o perioada maxima de 3 ani;
b) sa se efectueze o verificare oficiala a produselor cosmetice care contin substanta sau preparatul a carui utilizare a fost autorizata;
c) produsul cosmetic astfel fabricat trebuie sa poarte o indicatie distincta, care va fi precizata in autorizatie.

Ministerul Sanatatii trebuie sa informeze Comisia Europena si Statele Membre ale Uniunii Europene despre decizia de autorizare luata conform prevederii de mai sus in decurs de 2 luni de la data intrarii in vigoare a autorizatiei. Inainte de expirarea termenului de 3 ani prevazut mai sus, Ministerul Sanatatii poate inainta Comisiei Europene o cerere pentru includerea pe lista substantelor permise a substantei care permit autorizarea nationala conform prevederilor mentionate. Concomitent va comunica documentatia pe care se intemeiaza aceasta cerere si va indica utilizarile careia ii este destinata substanta. (extras din punctul 7).

De asemenea, notificarea unui produs cosmetic care se pune pe piata pe teritoriul Romaniei se face la Ministerul Sanatatii, prin transmiterea in forma scrisa si/sau electronica a formularului de notificare. Ministerul Sanatatii inregistreaza notificarea, comunica, celui care a transmis-o, numarul notificarii si face publica lista produselor cosmetice notificate. (extras din punctele 8 si 9).

Proiectul de lege propune ca producatorul, respectiv importatorul sa fie obligati sa detina la adresa indicata pe eticheta un dosar privind produsul cosmetic, care sa cuprinda, printre altele:
– specificatiile fizico-chimice si microbiologice pentru materiile prime si produsul finit si criteriile de control de puritate si microbiologie pentru produsul cosmetic;
– numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima data a unui produs cosmetic in Uniunea Europeana; persoana responsabila trebuie sa posede un nivel adecvat de calificare profesionala sau experienta in conformitate cu legislatia si practica statului membru al Uniunii Europene unde sunt fabricate sau unde sunt prima data importate produsele cosmetice;
– evaluarea riscului pentru sanatatea umana a produsului cosmetic. Pentru aceasta fabricantul va tine seama de profilul toxicologic general al ingredientelor folosite, a structurii lor chimice si nivelului de expunere, in special de caracteristicile de expunere specifice zonei in care produsul va fi aplicat sau de populatia careia ii este destinat; pentru produsele destinate copiilor sub 3 ani, precum si pentru cele destinate exclusiv igienei intime externe trebuie sa existe o evaluare specifica a securitatii pentru sanatatea umana; de asemenea, producatorul este obligat sa precizeze adresa la care informatiile sunt rapid accesabile;
– numele si adresa persoanelor calificate responsabile care au evaluat produsul din punct de vedere al sigurantei pentru sanatatea umana; persoanele responsabile pentru evaluare trebuie sa aiba diploma de studii superioare de specialitate: farmacie, toxicologie, dermatologie, medicina sau o diploma, asa cum este prevazuta in cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
– informatii privind orice testari pe animale efectuate de producator, agentii sau furnizorii sai, legate de dezvoltarea produsului sau evaluarea sigurantei produsului cosmetic sau a ingredientelor sale, inclusiv orice testare pe animale efectuata in scopul respectarii unor reglementari nationale din tarile care nu sunt membre ale Uniunii Europene. ( punctele 10 si 11).

Produsele cosmetice pot fi puse pe piata numai daca pe recipient si pe ambalaj sunt inscriptionate vizibil, lizibil si cu caracter care nu se sterg usor, urmatoarele informatii:
– numele sau denumirea producatorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piata stabilite in Uniunea Europeana sau abrevierea daca aceasta permite identificarea persoanelor respective;
– sediu sau adresa in Uniunea Europeana, a producatorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piata in Uniunea Europeana a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atat timp cat aceasta este posibil de identificat;
– tara de origine pentru produsele fabricate in afara Uniunii Europene;
– data de minima durabilitate indicata prin sintagma „A se folosi preferabil inainte de ” , urmata de data sau de indicarea locului de pe ambalaj unde se afla inscriptionata aceasta data. Data trebuie clar mentionata indicandu-se in ordine si cu cifre arabe, fie luna si anul, fie ziua, luna si anul. Daca este necesar, aceasta informatie va fi suplimentata de o indicare a conditiilor care trebuie indeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. Identificarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a caror durabilitate minima depaseste 30 de luni. Pentru acestea, mentiunile se completeaza cu indicarea perioadei pentru deschiderea produsului cosmetic in care poate fi folosit in siguranta de catre consumatori.
– precautiile speciale la utilizare, in special cele referitoare la ingredientele mentionate in listele prevazute (art. 6 alin. 1) si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si care trebuie inscriptionate pe ambalaj, cat si informatiile speciale de avertizare pentru produsele cosmetice de uz profesional, in special cele pentru coafura.
– Lista ingredientelor care fac parte din compozitia produsului cosmetic, in ordinea descrescatoare a greutatii in momentul incorporarii lor. (extras din punctul 14)

In etichetarea, prezentarea spre vanzare sau promovarea produsului se interzice intrebuintarea textelor, denumirilor, marcilor, imaginilor sau a altor insemne care atribuie produselor caracteristici pe care acestea nu le au. ( extras din punctul 18).

In cazul in care Ministerul Sanatatii constata, pe baza unor dovezi intemeiate, ca un produs cosmetic, desi respecta cerintele legale, reprezinta un pericol pentru sanatate, poate interzice provizoriu comercializarea acestui produs sau impune conditii speciale pentru comercializarea acestuia pe teritoriul Romaniei. In acest caz va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale uniunii Europene asupra acestei decizii si asupra motivelor care au fundamentat aceasta decizie. (punctul 20).

Ministerul Sanatatii va stabili pana la 31 decembrie 2006 prin ordin al ministrului sanatatii, procedura prin care unele substante si preparate chimice pot fi autorizate temporar pentru a fi utilizate in produsele cosmetice, mecanismul de acces la informatiile despre substantele folosite in fabricarea produselor cosmetice necesare pentru asigurarea tratamentelor medicale adecvate in cazul unor situatii cu risc pentru sanatate.

Ministerul Sanatatii impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor stabili prin ordin comun, in termen de 180 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, limitele de competenta in efectuarea controlului pe piata a produselor cosmetice. (extras din punctul 23).

De asemenea, se propune abrogarea Legii nr. 264/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Legea nr. 178/2000 va fi republicata.

In proiectul de Lege se propune ca intrarea in vigoare a noilor dispozitii sa se faca la data publicarii, cu exceptia punctelor 8 si 9 (care reglementeaza notificarea) care intra in vigoare la 180 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, si a punctelor 6, 7, 10-21 si 23 ( referitoare la interdictii, derogari, obligatia de a detine la adresa indicata pe eticheta un dosar privind produsul cosmetic, informatiile accesibile publicului, atributii ale Ministerului Sanatatii), care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a articolelor a caror data de intrare in vigoare este mentionata explicit.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de