Lege privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare


Intră acum și în grupul de

Procedurile privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare instituite prin proiectul de lege se aplica asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, asa cum sunt definite la art. 2. din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sucursalelor si filialelor acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare straine din state terte, cu sediul in Romania.

Dispozitiile nu se aplica intermediarilor in asigurari, asa cum sunt definiti de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia fiind supusi reglementarilor dreptului comun in materie de reorganizare judiciara si de faliment.

Proiectul propune asigurarea unei protectii mai eficiente a creditorilor de asigurari si largeste atributiile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

De asemenea, urmareste impunerea principiilor de baza enuntate in Directiva 2000/17/CE, completata de Directiva cadru din domeniu – 93/239/CE , respectiv:

– principiul unitatii – conform caruia numai autoritatile competente ale statului de origine sunt abilitate sa ia masuri in domeniu;
– principiul universalitatii – conform caruia ansamblul activului si pasivului unei societati trebuie sa fie luat, de regula, in consideratie in stabilirea procedurilor;
– principiul coordonarii – conform caruia autoritatile de supraveghere ale statului de origine si cele ale statelor membre trebuie sa fie informate de urgenta cu privire la deschiderea procedurii falimentului.

Aceste principii de baza, aplicate in procedurile de redresare si faliment al societatilor de asigurare, au ca finalitate inlaturarea oricaror obstacole din calea liberei circulatii a serviciilor de asigurari de pe Piata Interna a UE.

Proiectul de lege privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare reglementeaza:

· procedura de redresare financiara a societatilor de asigurare, atat pe baza de plan, cat si prin administrare speciala; incheierea procedurii de redresare financiara; efectele inchiderii procedurii; drepturile si obligatiile creditorilor de asigurari;
· procedura falimentului societatilor de asigurare: organele care aplica procedura si atributiile acestora; deschiderea procedurii falimentului si efectele deschiderii acesteia;
· raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si auditorilor financiari, a organelor de control intern si a personalului de executie din cadrul societatii de asigurare debitoare ajunsa in stare de insolvabilitate; inchiderea procedurii falimentului;
· raporturile de drept international privat in domeniul insolvabilitatii societatilor de asigurare;
· informarea si drepturile creditorilor de asigurari; procedura falimentului aplicabila sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din alte state terte, care au sediul in Romania.

Procedura de redresare financiara implica orice interventie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru luarea masurilor necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare, in scopul prevenirii starii de insolvabilitate a acesteia si a evitarii declansarii procedurii falimentului.

O societate de asigurare intra in procedura de redresare financiara atunci cand:

· se constata nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 6 alin. (2) care o obliga sa comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatia financiara in 48 de ore de la solicitare, precum si a oricaror alte prevederi legale referitoare la activitatea de asigurare, punandu-se in pericol onorarea obligatiilor asumate fata de creditorii de asigurari;
· valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minima prevazuta de reglementarile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
· valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, ca autoritate competenta, si autoritate de supraveghere, informeaza de urgenta autoritatile de supraveghere din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a declansa o procedura de redresare financiara, inclusiv efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri. Informarea se face inainte de adoptarea unei astfel de decizii sau imediat dupa aceea.

In cazul deschiderii procedurii financiare pe baza de plan, consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorul unic al societatii de asigurare, este obligat sa intocmeasca si sa depuna la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un plan de redresare financiara in termen de cel mult 20 de zile de la data comunicarii societatii de asigurare a deciziei.

In situatia aplicarii modalitatii de redresare financiara prin administrare speciala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor desemneaza o persoana in calitate de administrator special, care, in principal, va duce la indeplinire si va lua masurile necesare restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare, cu respectarea dispozitiilor, termenelor si conditiilor cuprinse in decizia de redresare financiara.

Procedura falimentului se deschide pe baza unei cereri introduse fie de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, fie de societatea de asigurare debitoare sau de creditorii acesteia, dupa caz.

Societatea aflata in stare de insolvabilitate este obligata sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusa procedurii falimentului. Cererea se depune in termen de cel mult 20 de zile de la data intervenirii sau, dupa caz, a crearii starii de insolvabilitate.

Conform proiectului, starea de insolvabilitate este acea stare a societatii de asigurare caracterizata prin una din urmatoarele situatii:

· incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitati banesti;
· scaderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta;
· imposibilitatea restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare in cadrul procedurii de redresare financiara.

Deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurarea debitoare se dispune prin hotarare a tribunalului.

Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul societatii de asigurarea ajunsa in stare de insolvabilitate sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere, cenzorii si auditorii financiari, personalul de executie si/sau cu atributii de control intern care au detinut functiile respective in cei 3 ani anteriori inceperii procedurii, daca au contribuit la ajungerea societatii de asigurarea in aceasta situatie.

In privinta raporturilor de drept international privat in acest domeniu, instanta determinata conform legii romane este singura autoritate competenta imputernicita sa decida cu privire la aplicarea procedurii falimentului in ceea ce priveste o societate de asigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia din statele membre. Hotararea instantei se poate lua in absenta ori dupa adoptarea unor masuri de redresare financiara.

In privinta informarii si drepturilor creditorilor, proiectul propune ca dupa deschiderea procedurii de redresare financiara sau, dupa caz, a falimentului impotriva unei societati de asigurare, persoana juridica romana, Comisia de Supraveghere sau, dupa caz, lichidatorul sa ii informeze de indata pe creditorii de asigurari cunoscuti care au rezidenta obisnuita, domiciliul ori sediul social in Romania sau intr-un stat membru. Conform proiectului, creditorilor de asigurari care au rezidenta obisnuita, domiciliul ori sediul social intr-un stat membru, inclusiv autoritatile publice din acel stat, au dreptul sa prezinte si sa inregistreze creantele de asigurari sau sa faca observatii referitoare la acestea, in conditiile prezentei legi.

De asemenea, creantele creditorilor de asigurari care au rezidenta obisnuita, domiciliul ori sediul social intr-un stat membru beneficiaza de acelasi tratament si acelasi rang precum creantele de asigurari de aceeasi natura susceptibile de a fi prezentate de creditorii de asigurari care au domiciliul, rezidenta obisnuita sau sediul central in Romania.

In privinta procedurii redresarii financiare si a falimentului aplicabila sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din alte state terte, care au sediul in Romania, proiectul prevede ca autoritatile administrative sau judiciare ale statului membru sunt singurele imputernicite sa decida in ceea ce priveste deschiderea unor asemenea proceduri impotriva unei societati de asigurare.

Procedura redresarii financiare sau a falimentului dispusa asupra unei societati de asigurare dintr-un alt stat membru care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, se aplica fara alte formalitati pe teritoriul Romaniei si produce efecte in conditiile si de la data prevazute in legislatia statului membru respectiv. In aceleasi conditii, procedurile instituite prin prezenta lege se aplica pe teritoriul statelor membre in ceea ce priveste o societate de asigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia stabilite pe teritoriul acelor state.

Proiectul de lege propune si sanctiuni, pentru cazurile de incalcare a prevederilor legale, care se constata si se sanctioneaza de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Amenzile aplicabile societatii de asigurari sunt de la 150 de milioane lei la 300 de milioane lei iar pentru persoanele semnificative ale societatii de asigurare, de la 50 de milioane lei la 150 de milioane lei. Amenda se aplica, separat, fiecarei persoane care a participat la savarsirea contraventiilor, definite in proiectul de lege.

Proiectul mai propune ca procedura de faliment, deschisa impotriva societatilor de asigurare si aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a legii, sa continue sa se desfasoare si sa se inchida in conditiile prezentei legi.

Legea intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial, Partea I.

De asemenea, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme specifice de aplicare a dispozitiilor legii, se mai propune in proiect.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de