Guvernul doreste garantarea operarii unor curse aeriene interne


Intră acum și în grupul de

Proiectul introduce in legislatia nationala notiunea de obligatie de serviciu public pe rute aeriene interne Aceasta consta in asigurarea unui transport aerian regulat pe o astfel de ruta, cu impunerea unor cerinte referitoare la continuitatea, regularitatea, capacitatea de transport si tariful oferit pe care un transportator aerian nu si le-ar asuma daca ar lua in considerare numai aspectul comercial.
Proiectul de act normativ propune:· conditiile in care se poate lua decizia de impunere a obligatiei de serviciu public pe anumite rute, decizie care se adopta in final prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului;
· conditiile in care, suplimentar fata de celelalte cerinte privind obligatia de serviciu public, se poate impune garantarea operarii pe o perioada stabilita de timp;
· conditiile in care pe ruta aeriana respectiva operarea poate fi limitata pentru un singur transportator aerian, cat si procedura de selectare aplicata in acest caz si posibilitatea de acordare a unei compensari pentru asigurarea standardelor impuse.
Scopul acestui demers il constituie impulsionarea traficului aerian intern si implicit sprijinirea dezvoltarii economice a unor zone dezavantajate, de exemplu, prin distanta mare fata de centrul economic si administrativ al tarii sau pentru ca nu au asigurat un transport fluent.

Conform proiectului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate impune obligatia de serviciu public pentru cursele aeriene regulate efectuate pe rute interne avand ca destinatie aeroporturi ce deservesc zone periferice sau defavorizate de pe teritoriul Romaniei. Poate impune aceasta obligatie si pe rute interne cu trafic redus avand ca destinatie un aeroport de interes local de pe acest teritoriu, in conditiile in care asemenea rute sunt considerate vitale pentru dezvoltarea economica a zonei deservite de aeroportul in cauza. Impunerea obligatiei de serviciu public se face dupa consultarea consiliilor judetene interesate si dupa informarea eventualilor transportatori aerieni ce deservesc rutele respective.

In situatia in care alte moduri de transport nu pot asigura un serviciu adecvat si neintrerupt, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate include in obligatia de serviciu public cerinta ca orice transportator aerian care intentioneaza sa opereze pe acea ruta sa garanteze operarea pe o anumita perioada, care va fi stabilita in conformitate cu celelalte cerinte ale obligatiei de serviciu public.

Daca nici un transportator aerian nu a inceput sau nu intentioneaza sa inceapa operarea de curse aeriene regulate pe ruta pe care a fost impusa obligatia de serviciu public, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate permite accesul unui singur transportator aerian pe ruta aeriana respectiva, pe o perioada de maxim 3 ani, dupa care situatia va fi reanalizata. Dreptul de operare va fi acordat prin licitatie publica, cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare, oricarui transportator aerian autorizat sa realizeze asemenea curse aeriene. Aceste prevederi nu se aplica rutelor pentru care alte moduri de transport pot asigura un serviciu adecvat si neintrerupt in situatia in care capacitatea oferita depaseste 30.000 de locuri pe an.

Conform proiectului, atat caietul de sarcini pentru participarea la licitatie cat si, ulterior, contractul incheiat cu transportatorul aerian selectat vor cuprinde, printre altele, urmatoarele elemente:

· cerinte impuse de obligatia de serviciu public;
· regulile privind incheierea, amendarea si incetarea contractului, in special cele referitoare la aparitia unor modificari neprevazute;
· perioada de valabilitate a contractului;
· sanctiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor contractuale.

La selectarea ofertantilor se va tine cont de modul de indeplinire a cerintelor impuse, inclusiv de tariful si conditiile pe care transportatorii aerieni le ofera utilizatorilor, cat si de valoarea compensatiei pe care acestia, eventual, o solicita.

Daca un transportator aerian a fost selectat, acestuia i se poate acorda, prin bugetul Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, o compensatie pentru asigurarea cerintelor impuse prin obligatia de serviciu public, a carei valoare va tine cont de costurile si veniturile rezultate in urma prestarii acestui serviciu.

Nivelul maxim al compensatiei nu poate depasi deficitul generat de prestarea serviciului public. Anual, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va cuprinde in bugetul alocat cheltuielile estimate pentru acoperirea costurilor generate de aplicarea acestor prevederi.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare.


Intră acum și în grupul de