Putine posturi titularizabile, din toamna, la Suceava

titularizareO informare realizată de reprezentanţii IŞJ Suceava arată existenţa a numai 518 posturi vacante pentru dascăli în şcolile din judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2014-2015.

Potrivit sursei citate, din cele 518 posturi – 91 sunt cu viabilitate de 4 ani şi 427 cu viabilitate mai mică de 4 ani, 281 în mediul rural, iar 237 în mediul urban, 449 vacante și 69 rezervate, respectiv 396 complete și 122 incomplete.

Dintre cele 91 de posturi cu viabilitate de 4 ani, care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată (ca titular) 47 sunt în unităţi şcolare aflate în mediu urban, iar 44 sunt în mediu rural.

Practic, începând de miercuri, 7 mai 2014, cadrele didactice care doresc să se titularizeze în învăţământ sau să ocupe o catedră vacantă prin suplinire îşi pot depune documentaţia necesară în acest sens la unul dintre centrele de concurs, perioada de înscriere înscriere încheindu-se în data de 19 mai. Urmează ca în perioada 21-23 mai să se valideze cererile de înscriere. Pentru absolvenţii 2014, cererile de înscriere vor fi validate în intervalul 14-16 iulie 2014, urmând ca pe data de 21 iulie să se susţină proba scrisă. La disciplinele unde este nevoie şi de probă practică, candidaţii vor fi asistaţi la ore în zilele de 26 şi 27 iunie. Pe data de 25 iulie se vor afişa rezultatele. La nivelul judeţului Suceava sunt stabilite două centre de concurs, la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava şi la Colegiul Tehnic “Petru Muşat”, fiind împărţite pe discipline.

Doar pe cele 91 de posturi cu vialibilate de cel puţin patru ani, se poate titulariza ca titular în anul şcolar viitor, un candidat ce va obţine minim nota 7,00 la concursul naţional. În ceea ce priveşte disciplinele, sunt vacante 14 posturi de matematică, 13 posturi de tehnică pentru ingineri şi maiştri, 11 catedre sunt vacante pentru educatoare, iar 10 pentru învăţătoare. La acestea se mai adaugă opt posturi libere pentru profesorii de Educaţie Fizică, şase pentru învăţământul special, patru catedre vacante pentru profesorii de biologie şi doar trei posturi libere pentru profesorii de Limbă şi Literatură Română. In anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice care vor dori să se titularizeze, vor avea libere şi câte două posturi pentru disciplinele Educaţie Muzicală, Limbă Ucraineană, Istorie şi Informatică şi câte un post pentru Arhitectură, Chimie-fizică, Educaţie Vizuală, Religie Ortodoxă, Religie Penticostală, Restaurare, Socio-umane, Geografie, Fizică, Istorie-geografie, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Polonă şi Limba Rromani.

Conform metodologiei, toţi candidaţii vor suştine concursul pe baza aceloraşi subiecte şi vor avea ca timp de lucru patru ore. Candidaţii care vor obţine la concursul naţional unic minimum nota 7,00 se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor pe posturile vacante, în limita numărului de catedre din lista afişată pentru concurs. Pentru a putea fi repartizaţi pe un post pentru suplinire, candidaţii trebuie să obţină minim nota 5,00. Pentru lucrările scrise a căror notă de până la 9,50 a fost contestată, nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau descreştere, dacă între nota acordată de comisia de contestaţii este o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Pentru lucrările scrise a căror notă este cel puţin 9,50, nota definitivă este cea acordată de comisia de contestaţii.