ANUNŢ LICITAŢIE CIUPERCI

Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 6 anunţă pentru ziua de 05 i u n i e 2014,  orele 11,00 organizarea unei   L I C I T A Ţ I I  la sediul unităţii, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, gălbiori şi ghebe) în sezonul 2014, din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru ocoalele silvice ale Direcției Silvice Suceava – cantitate totala 120 tone.

In data de  05 iunie 2014 între orele 8-11,00  se organizează  P R E S E L E C Ţ I A firmelor specializate în achiziţia şi desfacerea ciupercilor comestibile.

          La preselecţie firmele vor prezenta următoarele documente :

  • Statutul societăţii,  certificatul de înregistrare (copii);
  • Situaţia dotării tehnico-materiale, (baze de producţie şi prelucrare, mijloace de transport specializate, etc);
  • Adeverinţă din care să rezulte că nu au datorii sau litigii cu direcţiile silvice cu care au lucrat în anul 2013, sau declaraţie pe propria răspundere.
  • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în anul 2014 cu privire la structura acţionariatului.

Firmele care nu şi-au achitat integral datoriile către Direcţia Silvică Suceava ori către alte direcţii silvice din structura RNP, în anul 2011, nu vor fi admise la licitaţie.

Cantităţile de ciuperci pe ocoale silvice şi specii sunt trecute în caietul de sarcini.

Licitaţia va fi PUBLICĂ, DESCHISĂ, CU STRIGARE.

Cantităţile de ciuperci comestibile rămase neadjudecate la licitaţie vor fi oferite pentru N E G O C I E R E în data de 05 iunie 2014,  după terminarea licitaţiei.

Caietul de sarcini privind licitaţia se pune la dispoziţia celor interesaţi începând cu data de 29.05.2014.

Relaţii suplimentare la Biroul producţie, telefon 0230/217685 interior 288.