USV – membru fondator al Consortiului „Academica Plus”

Foto_Universitate

În ziua de 17 iunie 2014, la sediul Universității din Pitești, rectorii universităților „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „Lucian Blaga” Sibiu, „Petrol și Gaze” din Ploiești, „Ștefan cel Mare” din Suceava, „Valahia” din Târgoviște, celei din Oradea și al instituției gazdă au semnat Contractul de Parteneriat privind înființarea „CONSORȚIULUI UNIVERSITAR ACADEMICA PLUS”, persoană juridică de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii 287/2004 și ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, informează într-un comunicat de presă, reprezentanţii USV.

Sursa citată arată că, reunite în cadrul unei structuri ce se dorește a fi un cadru de promovare a ideilor comune, dar și de susținere a mobilităților studențești interuniversitare la nivel național, universitățile partenere vor urmări să identifice și să promoveze obiective strategice comune, să eficientizeze la maximum utilizarea infrastructurii didactice și de cercetare, a spațiilor de cazare, a bazelor sportive și a altor facilități pe care le vor pune la dispoziția celorlalți membri ai Consorțiului.

Totodată, „Academica+” își asumă un rol activ în dialogul cu MEN, ARACIS, CNCS, CNFIS și alte instituții sau actori responsabili de elaborarea și transpunerea în practică a politicilor și strategiilor în domeniul educației și cercetării. Partenerii vor împărtăși bunele practici în domeniul managementului academic și vor promova programe academice comune la nivel de licență, master și doctorat.

În document se arată că, unul dintre obiectivele fundamentale îl reprezintă sprijinirea mobilităților cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în cadrul Consorțiului universitar, creând premisele instituirii unui sistem de tip Erasmus la nivelul instituțiilor partenere. Creșterea nivelului de expertiză și a competențelor actualilor și viitorilor cercetători va fi asigurată și prin organizarea în comun a unor manifestări științifice regionale, naționale și internaționale (simpozioane, conferințe, sesiuni științifice, ateliere de lucru etc.).

Conducerea Consorțiului este asigurată de un Consiliu de Administrație format din rectorii în funcțiune, aleși în 2012. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. Consorțiul este deschis intenției altor universități și centre de cercetare-dezvoltare din România de a deveni parteneri în cadrul Consorțiului.

Contractul de parteneriat urmează a fi ratificat de senatele universităților fondatoare, urmând apoi să intre în vigoare.