ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,

cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

  LICITATII DE MASA LEMNOASA  – în data de 15.07.2014

 

dupa cum urmeaza:

 A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru  masa lemnoasă pe picior ,

în data de 15 iulie 2014,începând orele 0900,

 

posibilitatea anului 2014, în volum total de 32,9 mii mc, din care:25,8 mii mc fond forestier de stat, 7,0 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT și 0,1 mii mc fond forestier administrat proprietate privata, de la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cirlibaba,Breaza, Pojorita, Vama, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Rasca, Fal