USV a lansat proiectul strategic ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”. Vezi despre ce e vorba

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Institutul de Economie Naţională – Academia Română şi Universitatea din Oradea, anunţă începerea implementării proiectului strategic ”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”.

Potrivit unui comunicat de presă, obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea programelor de studii doctorale şi cercetare postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre universităţi şi institute de cercetare, precum şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special prin acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii motivaţiei pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de cercetător, inclusiv prin participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat).

SOCERT USV

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 110 doctoranzi înmatriculaţi la doctorat în anii de studii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi din 55 cercetători postdoctorat care deţin titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate, cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul de cercetări postdoctorale.

 Conferinţa de presă organizată cu prilejul lansării proiectului a avut loc la Suceava în data de 15 IULIE 2014 şi s-a bucurat de prezenţa a peste 90 de participanţi: echipa de implementare a proiectului, grupul ţintă al proiectului, mediul academic, mass-media locală.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, număr identificare contract POSDRU/159/1.5/S/132406.

”SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare” se înscrie în Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 08.04.2014, iar bugetul maxim aprobat este de 10 970 713,00 Lei sau 2 525 602,70 Euro.

loading...