Guvernul a aprobat statutul Academiei de Stiinte Medicale


Intră acum și în grupul de

Academia de Stiinte Medicale este forul stiintific care reuneste personalitati consacrate din domeniile medical si farmaceutic.

Obiectul de activitate al ASM este urmatorul:

a) Dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice in scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei
b) Promovarea pe plan national a cercetarilor stiintifice din domeniile biomedicinii, medicinii clinice, medicinii fundamentale, medicinii preventive, sanatatii publice si stiintelor farmaceutice
c) Coordonarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniile de varf ale biomedicinii fundamentale si aplicative, desfasurate in unitatile aflate in coordonarea sau subordonarea Ministerului Sanatatii sau in alte unitati de profil.

In realizarea obiectului sau de activitate, Academia va colabora cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Romana precum si alte ministere, institutii de invatamant superior de medicina si farmacie, institutii si unitati de profil.

Academia are in componenta membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este 231, din care 190 de membrii titulari. Numarul membrilor de onoare, cetateni romani si straini nu poate depasi 30% din totalul membrilor titulari si corespondenti. Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate si realizari remarcabile in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice.

Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniile preocuparilor ASM.

Statutul prevede ca, in cazul in care un membru al ASM este condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate pentru o fapta savarsita cu intentie, Adunarea Generala a ASM sa poata hotari excluderea acestuia din randul membrilor sai.

Membrii Academiei de Stiinte Medicale au urmatoarele drepturi, prin statut:

· Sa ia parte la lucrarile sectiei stiintifice de specialitate si a filialei de care apartin, precum si la lucrarile Adunarii generale a ASM
· Sa ia parte la manifestarile stiintifice initiate de ASM, de sectiile stiintifice de specialitate sau de filialele din care fac parte
· Sa interpeleze conducerea ASM, a sectiilor stiintifice de specialitate si a filialelor in Adunarea Generala a ASM asupra unor probleme de interes pentru ASM.

ASM va cuprinde urmatoarele sectii de specialitate:

· Sectia de cercetari biomedicale
· Sectia de cercetari clinice de medicina interna
· Sectia de chirurgie clinica si experimentala
· Sectia de pediatrie si dezvoltare a copilului
· Sectia de medicina preventiva si sanatate publica
· Sectia de medicina comparata
· Sectia de medicina dentara
· Sectia de cercetari farmaceutice
· Sectia de tehnologia investigatiilor paraclinice
· Sectia stiintifica de specialitate este condusa de un birou format din presedinte, 3-5 membri si un secretar stiintific.

Prevederile actului normativ se refera si la organizarea de catre ASM a unor filiale teritoriale in centrele universitare medicale si farmaceutice, unitati fara personalitate juridica, cu scopul facilitarii coordonarii activitatilor de cercetare stiintifica.

Totodata, in cadrul ASM se pot organiza comisii stiintifice de specialitate, consilii si colective de lucru permanente sau temporare in coordonarea consiliului stiintific al ASM, a sectiei stiintifice de specialitate sau, dupa caz, a filialei teritoriale.

Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Medicale sunt urmatoarele:

· Adunarea generala
· Consiliul stiintific
· Biroul executiv al consiliului stiintific
· Presedintele.

Adunarea Generala a ASM se intruneste in sesiuni ordinare o data pe an si in sesiuni extraordinare de care ori este nevoie la solicitarea consiliului stiintific sau a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor ASM. Adunarea Generala se convoaca in scris cu cel putin 15 zile inaintea datei stabilite.

Consiliul Stiintific raspunde in fata Adunarii generale a ASM pentru intreaga activitate.

Presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai ASM sunt alesi de Adunarea Generala a ASM pentru un mandat de patru ani, avand dreptul de a fi realesi pentru inca un mandat.

Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a secretarului general ai ASM, hotararile se adopta cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor ASM prezenti, in conditiile realizarii cvorumului.

Finantarea activitatii ASM se realizeaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

In termen de 60 de zile de la publicarea acestui statut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Adunarea generala a ASM adopta regulamentul de organizare si functionare al sectiilor stiintifice de specialitate si al filialelor teritoriale.


Intră acum și în grupul de