Studentii cazati la gazde primesc bani pentru chirie


Intră acum și în grupul de

Potrivit Ordonantei, studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, pe locuri finantate de la bugetul de stat, care locuiesc in alte spatii decat caminele institutiilor din invatamantul superior de stat pot primi lunar o subventie pentru acoperirea partiala a cheltuielilor pentru cazare. Subventia se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
De subventia pentru cazare beneficiaza studentii care indeplinesc urmatoarele conditii:
– nu au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se afla institutia de invatamant superior la care studiaza;
– provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depasesc salariul minim brut pe economie;
– au varsta de pana la 29 de ani;
– opteaza pentru subventie si nu au primit sau solicitat un loc de cazare in caminele studentesti ale institutiei de invatamant superior in care frecventeaza cursurile.
Cuantumul subventiei pentru cazare se aproba anual, prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii. Aceasta nu poate depasi valoarea mediei anuale a subventiei acordate pe persoana studentilor cazati in caminele institutiilor de invatamant superior de stat, cu incadrarea in bugetul acordat.
In vederea obtinerii subventiei, studentii vor prezenta la secretariatele facultatilor acte care sa confirme veniturile proprii ale acestora si ale persoanelor in ingrijirea carora se afla. Studentul isi angajeaza raspunderea personala cu privire la corectitudinea declaratiilor de venit si a celorlalte documente prezentate.
Prezentarea unor declaratii false, cu scopul de a beneficia de subventia pentru cazare, reprezinta infractiune si se pedepseste potrivit legii.
Studentii pot beneficia de subventia pentru cazare pe durata legala a studiilor, daca sunt indeplinite anual conditiile in care aceasta le-a fost acordata. Subventia nu se acorda pe perioadele de vacanta.
Institutiile de invatamant superior de stat stabilesc lista beneficiarilor de subventie pentru cazare, pe baza listelor de candidati eligibili, in functie de bugetul alocat in acest scop institutiei de invatamant superior.


Intră acum și în grupul de