Simplificarea procedurilor de infiintare a firmelor


Intră acum și în grupul de

Potrivit Ordonantei, o firma care nu are nevoie de avize speciale de mediu, se poate inregistra in numai 3 zile, prin reducerea termenului de eliberare a certificatului de inregistrare si a celui de inscriere de mentiuni de la 10 zile, la 3 zile, respectiv 5 zile.

Autorizarea functionarii comerciantului se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere, care inlocuieste cele cinci autorizatii necesare panã in prezent, declaratie prin care acesta se angajeaza ca indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Autoritatilor le revine obligatia verificarii declaratiilor pe propria raspundere ale comerciantilor. In acest sens, oficiul comertului de pe langa tribunal va transmite acestora copiile declaratiilor si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, comerciantului i se acorda un termen de remediere a neregulilor constatate, care poate fi prelungit, la cererea expresa a acestuia.

La expirarea termenului, autoritatile competente interzic desfasurarea activitatii, urmand ca actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, sa fie transmis, in termen de 3 zile, oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului.


Intră acum și în grupul de