Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Directia Silvica Suceava, titular al proiectului „Reabilitare acumulare Crujana”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Reabilitare acumulare Crujana” propus a fi amplasat in com. Patrauti, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare