Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA – OCOLUL SILVIC FALCĂU din com. Brodina, sat Falcău, jud. Suceava, titular al proiectului “Construire drum auto forestier Mlaca prelungire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în com. Brodina, sat Paltin, jud. Suceava, în situl NATURA 2000 ROSPA 0089 Obcina Feredeului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Suceava str. Bistriţei nr. l A în zilele de luni – vineri, intre orele 8-15, precum si la următoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2014.