Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA – OCOLUL SILVIC FALCĂU din com. Brodina, sat Falcău, jud. Suceava, titular al proiectului “Construire drum auto forestier Mlaca prelungire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în com. Brodina, sat Paltin, jud. Suceava, în situl NATURA 2000 ROSPA 0089 Obcina Feredeului.