Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din Suceava implineste 30 de ani de la infiintare

Noul an universitar, 2014-2015, are o semnificație aparte pentru Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare”  Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţia de învăţământ superior, în 2015 se vor sărbători 30 de ani de învățământ superior în inginerie electrică la Suceava.

„Dorința tuturor cadrelor didactice, a personalului tehnic și din secretariat este ca acest an jubiliar să fie întâmpinat cum se cuvine, atât în ceea ce privește baza materială, dar și în ceea ce privește conținutul întregului proces de învățământ centrat cu adevărat pe student, pe proiectele și speranțele sale spre o carieră de inginer de valoare”, au afirmat reprezentanții instituției de învățământ superior.

USV - FIESC

Restructurare a programelor de învățământ, în noul an universitar

Conducerea universității a anunțat că pregătirile pentru noul an universitar au început încă din luna februarie. De atunci, întregul colectiv profesoral al facultății a regândit programa disciplinelor de care răspund, la toate programele de studii ale ciclurilor Bologna de licență și masterat, astfel încât absolvenții USV să aibă șanse maxime în competiția de pe piața muncii. De exemplu, studenții vor dezvolta modulele de curs privind programarea telefoanelor mobile, a tabletelor, cele privind comunicațiile mobile, cel despre automobilele cu tracțiune electrică. De altfel în acest domeniu Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, prin pentru Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, acționează în cadrul unui parteneriat cu Primăria municipiului Suceava într-un proiect care privește mentenanța punctelor de alimentare cu energie electrică și a automobilelor electrice propriu-zise, responsabil din partea universității și a facultății fiind prof.univ.dr.ing. Radu Pentiuc, titularul cursului de tracțiune electrică.

Procesul de restructurare a curriculelor programelor de licență și master din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost susținut și prin trei proiecte europene al căror responsabil a fost prof univ.dr.ing. Alin Dan Potorac. Printre realizările acestor proiecte se regăsesc dezvoltarea unei platforme informatice de tip e-Educatie care susține electronic procesul educațional desfășurat în Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, cât și crearea unui laborator ultramodern de securitate informațională.

Totodată, în noul an universitar, FIESC își propune atragerea de noi cadre didactice.

30 de ani de învățământ superior în ingineria electrică

„La cei 30 de ani de funcționare, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor se mândrește cu un colectiv didactic cu realizări de excepție. Și pentru că spațiul afectat este foarte restrîns se cuvine să reamintim pe unul din cei mai prolifici și străluciți inventatori ai României și nu numai, profesorul universitar Dorel Cernomazu, care a fost recompensat cu multe medalii la saloanele de invenție naționale și internaționale, dar și cu ordine și medalii ale statului roman”, a precizat conducerea USV.

Pe plan internațional în noul an universitar va continua schimbul de studenți și cadre didactice și colaborarea în activitatea de cercetare și doctorat cu universități de prestigiu din Belgia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Portugalia, mobilitățile fiind susținute financiar prin burse oferite de Programul european Erasmus+, se mai arată în sursa citată.