Inventarirea terenurilor s-a incheiat in majoritatea localitatilor din judetul Suceava

Un număr de 85 de localităţi din cele 114 din judeţul Suceava au finalizat acţiunea de inventariere a terenurilor în baza Legii 165/2013, iar în aceste localităţi şi-au reluat activitatea comisiile locale de fond funciar, a anunţat, vineri, prefectul de Suceava Florin Sinescu.

El a arătat într-un comunicat de presă că pentru un număr de 26 de primării documentaţiile sunt depuse la OCPI, în curs de finalizare, iar trei primării înregistrează întârzieri mari în finalizarea acţiunii de inventariere.

Potrivit reprezentantului Guvernului în teritoriu, până la sfârşitul anului trecut, un număr de 63 de localităţi care au finalizat acţiunea de inventariere a terenurilor au primit în cont cofinanţarea de 6 lei/ha, banii fiind alocaţi pentru sprijinirea localităţilor în vederea întocmirii situațiilor prevăzute de Legea nr. 165/2013.

Suma destinată cofinanţării se calculează în cuantum fix de 6 lei per hectar pentru toată suprafaţa localităţii şi este virată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la data încheierii acţiunii de inventariere a terenurilor ce pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

sinescu

 „În județul Suceava există în acest moment un număr de 18.139 cereri de restituire nesoluționate pentru o suprafață de 36.160 de hectare, din care 16.692 teren arabil, iar diferența este constituită din fond forestier, ce urmează a fi analizate de comisiile locale şi comisia județeană de fond funciar”, a spus prefectul.

 El a menţionat că o altă prioritate pentru anul 2015 o reprezintă soluționarea cererilor pentru suprafețele situate sub luciul de apă din 11 localități din județ, menţionâdn că a fost validată retrocedarea unei suprafeţe aflată sub luciul de apă de 694,24 ha.

 În judeţul Suceava, care are o suprafaţă de 855.300 de hectare, a fost inventariată o suprafaţă de 453.181 de hectare de terenuri agricole şi forestiere.

 Până la apariţia Legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire în judeţ au fost puse în posesie cu titlu de proprietate 342.782 de hectare de teren, din care 233.438 de hectare de teren agricol şi 109.344 de hectare de terenuri forestiere, iar 46.277 de hectare, din care 14.274 de hectare de teren agricol şi 32.003 de hectare de terenuri forestiere, au fost puse în posesie cu proces-verbal.

 Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.