Strategia de internationalizare a USV, elaborata in cadrul unui proiect POSDRU

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava primește în aceste zile vizita unei echipe internaționale de experți, venită să ofere suportul necesar în vederea elaborării de către instituţia de învăţământ superior a unui plan strategic în domeniul internaționalizării.

Într-un comunicat de presă transmis de prorectorul USV, prof.univ.dr. Ştefan Purici, se arată că întâlnirea face parte dintr-un proiect derulat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și intitulat „Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate” (IEMU).

“Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creșterea calității în sistemul de învățământ superior românesc, în contextul european al Procesului Bologna, prin îmbunătățirea abordării strategice a universităților din România la nivel local, național și internațional, în concordanță cu prevederile Legii nr 1/2011 a Educației Naționale. Pe termen lung, se dorește îmbunătățirea accesului la învățământul superior, creșterea calității acestuia, o mai bună adaptare a sa la cerințele naționale și internaționale, precum și creșterea relevanței acestuia pe piața muncii. Pe toată durata sa, proiectul oferă exemple de bună practică, sprijină creșterea vizibilității sistemului educațional și adaptarea învățământului superior la tendințele și cerințele europene”, precizează sursa citată.

USV

Echipa aflată în vizită la USV, în perioada 5-7 februarie 2015, este condusă de prof. Elspeth Jones din Marea Britanie, şi este compusă din profesorul Mihai Korka (raportor) și din experții Adrian Georgescu, din România, și Pierre Quertenmont, din Belgia.

“Aceștia se vor întâlni cu reprezentanți ai conducerii USV, ai facultăților, departamentelor, cu studenții români, dar și cu cei străini aflați la studii sau în mobilitate internațională la Suceava, precum și cu reprezentanți ai serviciilor administrative din cadrul universității. Invitații vor susține, de asemenea, un training și vor participa la dezbateri”, se mai arată în comunicatul transmis de Ştefan Purici.

Derulat în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 și cofinanțat din „Fondul Social European” prin Programul Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU), proiectul IEMU include 20 de universități, cărora le sunt adresate atât inițiativele-pilot de construcție de strategii instituționale, cât și oportunitățile de formare în domeniile internaționalizare și management universitar. În vederea atingerii obiectivelor din cadrul proiectului, au fost implicați peste 60 de experți români și străini.

 Partenerii proiectului sunt: Asociația Internațională a Universităților (IAU) – asociație ce reunește universități din peste 120 de țări, cu sediul central în Franța –, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) – instituție din București cu experiență în domeniul politicilor publice –, și Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) – organizație non-guvernamentală cu experiență în promovarea valorilor democratice, educarea tinerilor, promovarea responsabilității sociale și consolidarea instituțiilor democrației.