Falticeniul este din nou in pericol sa ramina fara apa potabila

Potrivit unui comunicat al PrimAriei FAlticeni, Seful municipalitATii, Vasile Tofan, a cerut asociaTiilor de locatari ca pentru a nu se ajunge la Intreruperea furnizArii apei, sA declanSeze o campanie durA de colectare a banilor de la rAu-platnici. Datoriile cAtre CONSTAR sunt de 4,5 miliarde, iar dacA nu se adunA aceastA sumA, furnizorul apei potabile nu va avea bani pentru a achita energia electricA, astfel cA alimentarea cu apA a oraSului va fi opritA de la mijlocul lunii In curs. In comunicatul PrimAriei se spune cA mulTi dintre cei care nu Si-au achitat facturile la apA nu sunt tocmai dintre cei care nu au cu ce plAti. TotodatA, se aratA cA In cazul In care FAlticeniul nu va mai beneficia de apA, atunci municipalitatea va publica In presa localA numele tuturor datornicilor, In speranTA cA poate, de ruSine, ISi vor plAti facturile restante.