Rata somajului in Suceava- in scadere mica, dar constanta in ultimele luni

La 31 mai erau 16 706 Someri, din care 6 561, respectiv 39% provin din rIndul femeilor. Tot la 31 mai, In platA erau 4 684 Someri, din care 278 absolvenTi. Luna trecutA s-au angajat aproximativ 1 100 de suceveni InregistraTi la AgenTia JudeTeanA pentru Ocuparea ForTei de MuncA. Din evidenTele instituTiei au fost scoSi 1 257 Someri In platA Si 1 329 Someri neindemnizaTi, care fie s-au Incadrat, fie nu Si-au reInnoit cererile pentru obTinerea unei slujbe. Majoritatea celor fArA un loc de muncA provin dintre persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial Si profesional, iar cele mai afectate categorii de vIrstA au rAmas 30-39 Si 40-49 de ani.