Simplificare a procedurii de evaluare a despagubirii romanilor a caror bunuri au ramas in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta

Guvernul a stabilit, printr-o Hotarâre, aprobata miercuri, modificarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1120/2006.   

Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Guvernului, modificarile normelor metodologice au fost operate pentru a adapta legislatia actuala la reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

Astfel, Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003 functioneaza în cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.

Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003 este coordonat de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care organizeaza, conduce si raspunde de activitatea acestui serviciu.

Vicepresedintele emite decizii si ordine.

Printre cele mai importante atributii ale Serviciului pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003, se regasesc:

      –         centralizeaza informatiile de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti;

      –         întocmeste documentele de plata a despagubirilor si propune plata despagubirilor;

      –         propune vicepresedintelui care îl conduce solutionarea contestatiilor îndreptate împotriva comisiilor teritoriale judetene sau a municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 290/2003;

      –         verifica documente de plata;

      –         asigura îndrumarea metodologica a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti;

      –         propune vicepresedintelui avizarea hotarârilor de atribuire în natura a terenurilor, emise de comisiile judetene de aplicare a Legii;

      –         propune reanalizarea actelor administrative, în situatia în care constata încalcarea prevederilor Legii nr. 290/2003;

      –         deciziile vicepresedintelui sunt supuse controlului judecatoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul.

Plata despagubirilor banesti, solicitate în baza Legii nr. 290/2003 se face prin Directia Economica din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Modificarile s-au impus întrucât procedura de evaluare a despagubirilor prevazuta de aceste acte normative s-a dovedit extrem de greoaie.

Pâna în prezent au fost emise 3.000 de hotarâri din cele 18.000 de cereri înregistrate la Institutiile Prefectului din tara, dintre care: 70 la suta hotarâri de admitere si 30 la suta hotarâri de respingere.