Măsurătorile nivelului de câmp electromagnetic generat de antene de telefonie sau de antene radio-tv, din Suceava publicate on line


Intră acum și în grupul de

ANCOM a inclus pe site-ul oficial o hartă cu rezultatele măsurătorilor nivelului de câmp electromagnetic realizate de ANCOM  prin rețeaua sa de stații fixe de monitorizare amplasate în centre urbane.

 

Stațiile monitorizează permanent câmpul electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă, precum: antene Radio/TV, antene GSM, UMTS, WiFi, WiMax, linii de înaltă tensiune sau alte echipamente de emisie-recepție care operează în gama de frecvențe 100 KHz – 7 GHz.

Această hartă permite vizualizarea amplasamentelor tuturor stațiilor fixe de monitorizare a nivelului de câmp electromagnetic instalate de ANCOM într-o serie de puncte din spațiul public, precum și consultarea rezultatelor măsurătorilor realizate în permanență de acestea.

 

Pentru fiecare dintre aceste măsurări sunt precizate locul, perioada şi nivelul de expunere la câmp electromagnetic, exprimat în procente, în raport cu nivelul maxim de referință stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1193/2006.

camp electromagnetic (2)

Măsurările sunt realizate în exterior, prin intermediul celor 50 de stații de monitorizare de bandă largă din București și alte 35 orașe din țară.

 

Punctele de măsurare au fost alese în vecinătatea instituțiilor de învățământ, a spitalelor, a instituțiilor publice, a zonelor aglomerate (ex. gară, piață etc.), sau a zonelor publice în vecinătatea cărora există aglomerări din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic.

În România, limitele maxime admise ale  intensității câmpului electromagnetic sunt stabilite în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Astfel, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz transpune Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), document de referință pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internaţională de protecţie la radiații neionizante (INCIRP).

 

Prin intermediul acestor stații fixe de monitorizare, ANCOM măsoară valoarea intensității câmpului electromagnetic, raportând-o la nivelul maxim de referință stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1193/2006.

 

Măsurările cuprinse în hartă sunt realizate cu respectarea recomandării ECC (02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante.

 

ANCOM face măsurători exclusiv în spațiul public, în conformitate cu planul său anual de măsurători ale câmpurilor electromagnetice.

 

ANCOM nu poate furniza răspunsuri la eventuale întrebări referitoare la relația dintre valorile măsurate şi starea de sănătate a populației. Pentru aceste informații, este necesar să vă adresați institutelor şi centrelor de sănătate publică, precum şi direcțiilor de sănătate publică, entități care sunt în subordinea Ministerului Sănătății.

Până în prezent, măsurătorile efectuate de către ANCOM nu au evidențiat depășiri ale limitelor prevăzute de Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006, precizează sursa citată.(N.B.)


Intră acum și în grupul de