Consiliul de Etică al Spitalului Județean Suceava are o nouă componență. Atitudinea lipsită de profesionalism sau încălcări ale drepturilor pacientului pot fi semnalate acestui for

Preşedintele Consiliului de Etică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, medicul primar diabet, nutriţie şi boli metabolice Ramona Caziuc a declarat, luni, că în urma alegerilor desfăşurate, în luna februarie 2017, componenţa acestui for a fost modificată.

Ea a spus că din Consiliul Etic al SJU Suceava fac parte, în prezent, medicii Ramona Caziuc-preşedinte, Dorin Stănescu, Laura Coca, Dorin Achiţei, asistenţii medicali Alexandru Oniga şi Anişoara Axinte şi reprezentantul Asociaţiei Pacienţilor Oncologici, Lidia Rump în calitate de membri permanenţi, iar secretarul Consiliului de Etică este medicul Codruţa Bran,  în timp ce membrii supleanţi sunt medicii Georgeta Martiniuc, Nicolae Stoican şi Ciprian Puha, precum şi asistenţii medicali Mihaela Hâncu şi Liliana Bălan şi economist Mihaela Ungureanu.

Medicul sucevean Ramona Caziuc a spus că, potrivit Ordinului nr. 1502/2016, durata mandatului membrilor permanenţi şi supleanţi este de trei ani, iar printre atribuţiile Consiliului Etic se numără promovarea valorilor etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului, identificarea şi analizarea vulnerabilităţilor etice, dar şi înaintarea unor propuneri managerului spitalului pentru adoptarea unor măsuri de prevenţie.

Ea a precizat că acest for analizează toate speţele care vizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi auxiliar al spitalului, dar şi cazurile de încălcare a drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar pentru a determina dacă există un incident de etică sau de vulnerabilitate etică, iar în urma acestor analize se emite un aviz de etică.

Preşedintele Consiliului de Etică al SJU Suceava a mai spus că, în general, se înregistrează câte 2-3 sesizări de pe lună, dar au fost situaţii când au fost şi câte cinci sesizări într-o lună, cele mai multe dintre acestea vizând atitudinea şi modul de exprimare a personalului medico-sanitar în relaţia cu pacientul.

Ea a subliniat că sunt analizate inclusiv sesizările anonime, adăugând că la unele dintre sesizări, deşi sunt semnate de anumite persoane, lipsesc datele de contact.

“Avem sesizări și pentru lucruri foarte punctuale, aparent de mică importanță, dar totuși pacientul se duce și face hârtie la manager fie pentru anumite expresii, fie pentru timpi de așteptare, pentru modul în care i se adresează întrebările”, a arătat Caziuc.

Medicul sucevean a menţionat că au fost sesizări şi din cadrul intern, însă puţine ca număr, dar care nu aveau legătură cu partea profesională sau de corectitudine a actului medical.

Dr. Ramona Caziuc a precizat că pe site-ul SJU Suceava sunt publicate de mai mult timp atât modelul de chestionar de feed-back al pacientului privind calitatea serviciilor medicale acordate, cât şi modelul de chestionar de satisfacţie al angajaţilor unităţii şi al pacienţilor internaţi în spital, ce pot fi completate şi on-line.

Ea a explicat că toate aspectele privind atitudinea lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului sau alte încălcări ale drepturilor pacientului pot fi semnalate Consiliului de Etică.

“Noi suntem obligaţi să analizăm tot, chiar dacă pare un lucru nefondat”, a spus Caziuc.

Medicul sucevean a arătat că, potrivit legislaţiei, în cazul în care aspectele sesizate pot face obiectul unei situaţii de malpraxis, Consiliul de Etică sesizează Colegiul Medicilor Suceava.

Totodată, conţinutul avizelor de etică emise de Consiliul de Etică este adus la cunoştinţa managerului unităţii.

Ea a mai spus că datele din aceste rapoarte sunt introduse în platforma informatică a Ministerului Sănătăţii, iar raportul semestrial, semnat de preşedintele Consiliului de Etică şi avizat de managerului spitalului, este înaintat şi Direcţiei de Sănătate Publică.

 „Avem un anuar etic pentru anul 2016, care este un compendiu al avizelor etice şi al hotărârilor Consiliului de Etică al SJU Suceava”, a menţionat Caziuc precizând că acest anuar poate fi util pentru a se identifica direcţiile unde ar mai trebui luate măsuri pentru prevenirea unor incidente etice.

Medicul Ramona Caziuc a subliniat că, din experienţa sa profesională, a constat că relaţia pacient-medic a suferit modificări în timp, în sensul în care încrederea pacientului în personalul medical s-a diminuat, iar acest lucru nu este nici în interesul pacientului şi nici al medicului, în condiţiile în care, de multe ori, există o suspiciune din partea pacientului, încă de la bun început, că personalul medical nu şi-ar face bine datoria, ori că este de „rea-credinţă”.

„Nu mai e acea încredere care exista în urmă cu mai mulţi ani. Pe timpuri, în secţie mai erau pacienţi care, atunci când erau externaţi, veneau şi spuneau: “La revedere!” sau “Mulţumesc”.  E vorba de ceea ce simţi, de lipsa de încredere şi chiar de o atitudine uneori ostilă, revendicativă din partea pacienţilor”, a mai spus Caziuc adăugând că este necesară o îmbunătăţire a relaţiei medic-pacient.

( Liliana Bujdei)