Bibliotecile scolare se confrunta cu o criza a lecturii, lipsa de personal si fonduri insuficiente pentru achizitii

Învatamântul sucevean se confrunta cu o criza a lecturii, pe de o parte si nevoia imperioasa, în contextul mai larg al integrarii europene, de identificare prin studiu si educatie a elementelor de identitate culturala pentru definirea propriei identitati, pe de alta parte. „Rolul bibliotecarului scolar în recuperarea cititorului si în gasirea cailor eficiente de motivare a lecturii elevului, fie acesta de scoala primara, de gimnaziu sau de liceu, este fundamental. Sursele  infodocumentare oferite de carte ramân pentru multa vreme de neînlocuit, chiar daca informatizarea si internet-ul au revolutionat accesul la informatia stiintifica si culturala”, precizeaza Eleonora Bulboaca, inspector de specialitate în cadrul ISJ Suceava. Aceasta a mai precizat ca oportune devin acele cai si metode prin care mijloacele de tip electronic sunt puse în slujba studiului individual, asigurând accesul egal al utilizatorilor la sursa de documentare, cu atât mai mult cu cât exista variate categorii de dezavantajati.

Potrivit unei statistici a ISJ Suceava, totalul utilizatorilor de carte scolara este de 116.647: 107.511 – elevi (1663 dintre acestia sunt de la învatamântul special) si 9.136 – personal didactic. Cât priveste numarul de posturi ocupate de bibliotecari / documentaristi, acesta este de 71 (68,5 în scoli si 2,5 la CCD), iar acestor posturi li se adauga cele 14,21 de norme obtinute prin însumarea indemnizatiilor de bibliotecar la plata cu ora.

„Totalul normelor de bibliotecar scolar în judetul Suceava este de 91,21, raportul  dintre bibliotecari si utilizatori fiind de 1 bibliotecar la 1.282 de utilizatori”, sustine inspectorul de specialitate din cadrul ISJ Suceava.  

În judetul Suceava exista 268 de biblioteci scolare, din care 60 în mediul urban si 208 în mediul rural. Cât priveste „bogatia” bibliotecilor, avem un total de carti si periodice tiparite în numar de 2.108.396 de titluri, din care 9601 volume – fond documentar si 10 volume – carte de patrimoniu; 1.482.541colectii; 999.491 documente în acces liber; frecventa cititorilor fiind de 389.974 (elevi si cadre didactice). „Achizitiile de documente sunt insuficiente în raport cu necesarul, data fiind deteriorarea fondului de carte scolara si precaritatea fondurilor financiare primite de unitatile de învatamânt. Astfel, din totalul celor 16.805 de documente achizitionate, 4.135 sunt finantate si 946 provin din fonduri proprii. Donatiile sunt în numar de 10.499, iar documentele electronice de 252”, mentioneaza Eleonora Bulboaca.

Potrivit acesteia, anul trecut, de la  bugetul de stat pentru achizitia de carte scolara a fost alocata suma de 1.500 lei pentru Biblioteca CCD si 1.297.033 lei pentru bibliotecile scolare din judet.

În privinta neajunsurilor cu care se confrunta bibliotecile scolare din judet, trebuie mentionat numarul redus de posturi / norme de bibliotecari în raport cu necesarul; lipsa fondurilor necesare înnoirii bazei materiale din biblioteci, a informatizarii acestora, a asigurarii unei informatii actualizate, eficiente; deteriorarea (uzura fizica avansata) a fondului de carte scolara aflata în circulatie de peste 20 de ani; slaba sau ineficienta colaborare între factorii de decizie în privinta statutului bibliotecii, supraîncarcarea bibliotecarului cu sarcini adiacente postului (gestionarea manualelor, a “cornului si laptelui”etc.); lipsa salilor de lectura, chiar în cazul liceelor, datorita gospodaririi ineficiente a spatiului scolar sau altor motive; elaborarea superficiala a documentelor manageriale prezentate de catre unii bibliotecari.