Prefectul avertizeaza alesii locali care au afaceri, sa iasa din starea de incompatibilitate

Prefectul Stefan Alexandru Baisanu, a cerut, miercuri, alesilor locali din judet care se afla în situatie de incompatibilitate potrivit prevederilor Legii 161/2003 privind combaterea coruptiei, sa renunte la una din calitati, în caz contrar urmând sa le înceteze mandatul de ales local. „Solicit tuturor noilor alesi locali care se afla în situatie de incompatibilitate, sa respecte legea, si sa remedieze aceasta situatie”, a declarat Baisanu.

      Acesta a aratat ca dupa validarea mandatelor consilierilor locali si judeteni si constituirea consiliilor locale, respectiv a Consiliului Judetean, alesii locali care se afla în situatie de incompatibilitate, conform prevederilor Legii 161/2003, privind unele masuri în vederea asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, au obligatia ca în termen de 15 zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate, sa renunte la una dintre cele doua functii.

      Prefectul de Suceava a mentionat ca alesii locali pentru care a intervenit starea de incompatibilitate la data validarii mandatului si constituirea consiliului local, au luat la cunostinta despre aceasta prevedere legislativa,  la data validarii mandatului, în cadrul sedintei de constituire a consiliului local. „Nerenuntarea la una dintre cele doua functii în termenul legal, atrage încetarea de drept înainte de termen a mandatului de consilier local, încetare care se constata prin hotarâre a Consiliului local”, a explicat Baisanu. Acesta a mai precizat ca, potrivit aceluiasi act normativ, consilierii locali si consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestari servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean, respectiv cu societatile comerciale înfiintate de consiliile locale sau consiliile judetene administrative.