Romania are cel mai activ sistem antifrauda din cele 12 noi state membre UE

Doua rapoarte date publicitatii de Comisia Europeana pe 22 iulie 2008 confirma eficienta sistemului antifrauda implementat de România începând cu anul 2005, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Raportul de activitate al Oficiului European de Lupta Antifrauda – OLAF consemneaza foarte buna cooperare cu autoritatile române, urmare a înfiintarii înca din anul 2005 a unui serviciu de coordonare a luptei antifrauda – Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF. Conform Raportului, servicii similare, denumite generic AFCOS (Antifraud Coordination Service), vor fi înfiintate în scurt timp în celelalte state în curs de aderare sau candidate, fiind deja o componenta a politicii de extindere care a dat rezultate în cazul României.  

OLAF subliniaza faptul ca numarul actiunilor de control deschise în România (aproximativ 15% din totalul cazurilor deschise în 2007) este determinat atât de ratiuni obiective, volumul foarte mare al fondurilor alocate, cât si de gradul de implicare si eficienta autoritatilor române în depistarea cazurilor de frauda.
Astfel, conform Raportului Comisiei Europene privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene pe anul 2007 (Raportul art. „280”), România are cel mai activ sistem antifrauda din cele 12 noi state membre UE, beneficiare ale fondurilor de pre-aderare:
 
• România a descoperit si notificat Comisiei Europene cele mai multe cazuri de nereguli privind fondurile de pre-aderare (164 de notificari din 332 – aproximativ 50 % din totalul raportarilor). Comisia a accentuat faptul ca numarul mare de rapoarte de nereguli transmis de anumite state nu reprezinta o vulnerabilitate mai mare a respectivelor state în ceea ce priveste producerea de nereguli. Motivul real îl reprezinta de fapt un numar mai mare de controale desfasurate de autoritatile nationale (pg 98 din anexa 2 la Raport), deci o implicare mai mare a organismelor interne de combatere a fraudei.
 
• Impactul financiar al neregulilor a scazut fata de anul trecut de la 1,3% la 0,7%. Neregulile afecteaza doar 0,7% din valoarea proiectelor în cadrul carora s-au produs. Impactul financiar în scadere este confirmat si de indicatorii pe termen mediu, rata neregulilor în perioada 2002-2007 fiind de 1,08% (valoarea neregulilor detectate raportata la valoarea cheltuielilor eligibile din aceeasi perioada).
 
• România a înregistrat progrese semnificative în recuperarea fondurilor platite necuvenite, rata de recuperare în perioada 2002-2007 fiind de aproape 53%, cu 10% peste media europeana (situata la 43% – pg 107 din anexa 2 la raport). Pe anul 2007, din cele 14 340 780 euro (valoarea neregulilor), mai sunt de recuperat 5 758 364 euro (pagina 139 din anexa 2 la raport). În acest context, trebuie mentionat faptul ca în februarie 2007, România a îmbunatatit cadrul legal în materie (OG 12/2007).
 
• România se mentine în grupul celor mai disciplinate state în ceea ce priveste respectarea regulilor de raportare stabilite la nivel comunitar. România face parte din grupul statelor membre care au respectat în totalitate termenele de raportare si care au transmis rapoartele de nereguli corect, fara date lipsa, în proportie de 95,12%. Trebuie mentionat faptul ca nerespectarea normelor de raportare afecteaza în mod direct capacitatea de actiune a Uniunii Europene împotriva fraudei, acuratetea analizelor de risc necesare politicilor comunitare fiind diminuata. 
 
Ovidiu Dobleaga, seful DLAF: „Avem rezultate concrete în combaterea fraudelor cu fonduri europene. Mentinerea unei relatii de foarte buna cooperare cu OLAF ramâne o prioritate.”
 
„Rapoartele Comisiei Europene confirma încrederea oficialilor de la Bruxelles în capacitatea României de a gestiona corect fondurile de care beneficiaza în cadrul diferitelor politici comunitare. Comisia constata determinarea autoritatilor române de a lua, fara ezitare, masurile ce se impun atunci când sunt descoperite nereguli financiare”.
 
Comisia Europeana a dat publicitatii pe 22 iulie 2008 doua rapoarte privind lupta împotriva fraudei ce afecteaza bugetul comunitar, realizate de Oficiul European de Lupta Antifrauda – OLAF:
 
A. Raportul Comisiei privind Protectia Intereselor Financiare – Lupta împotriva fraudei, aferent anului 2007 („Raportul art. 280”)
B. Raportul anual de activitate al OLAF (Raportul OLAF)
 
Anual, Comisia Europeana raporteaza Consiliului si Parlamentului European asupra masurilor luate de Comisie si statele membre pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (Raport art. „280”). Desi Comisia este responsabila pentru executia bugetara, 80% din bugetul european este implementat de statele membre. Raportul pe art. 280 este întocmit de Comisie în colaborare cu statele membre, în baza unui chestionar agreat în prealabil. Contributia României este elaborata sub coordonarea Departamentului pentru Lupta Antifrauda – DLAF. În acest sens, DLAF colaboreaza cu institutiile nationale si centralizeaza raspunsurile sectoriale ale acestora pe domenii de interes. 
 
De asemenea, anual, Oficiul European de Lupta Antifrauda prezinta situatia controalelor efectuate la nivelul statelor membre si rezultatele cooperarii operationale în domeniu.
 
Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF, structura specializata a Guvernului României înfiintata în anul 2005, asigura protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atributia de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul national al luptei antifrauda.