DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 28 august 2008

          ROMÂNIA

         JUDETUL SUCEAVA

        MUNICIPIUL SUCEAVA

         PRIMAR

                                     DISPOZITIE

privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 28 august 2008, ora 14
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
 

În baza prevederilor art. 39 alin.1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

                         DISPUN:

Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 august 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

   1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 10.07.2008 si 24.07.2008;
   2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotarâre privind efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotarâre privind  aprobarea aderarii municipiului Suceava la Institutul Regiunilor din Europa – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   5. Proiect de hotarâre privind aprobarea desemnarii unui consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A. – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   6. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere retele gaze naturale presiune medie, SRS si conducta presiune redusa în municipiul Suceava, cartier Burdujeni Sat” – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   7. Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat referitor la modernizarea “Sistemului de transport si distributie energie termica pentru 40PT si retele termice aferente din municipiul Suceava, judetul Suceava” – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   8. Proiect de hotarâre privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 34 familii – initiator Primarul Municipiului Suceava;
   9. Proiect de hotarâre privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al municipiului Suceava în Grupul de coordonare constituit în vederea realizarii Strategiei Locale de Dezvoltare a Municipiului Suceava în perioada 2009-2014 – initiator Primarul Municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotarâre privind desemnarea comisiei de selectionare si evaluare a proiectelor depuse în vederea acordarii de finantare nerambursabila – initiator Primarul Municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotarâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publica – initiator Primarul Municipiului Suceava;
  12. Proiect de hotarâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative – initiator Primarul Municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. BRATCO IMOBILIARE S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  14. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant CALIN PETRE BOGDAN – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  15. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MAXIM POWER S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  16. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C.ULPIO INVESTMENTS S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  17. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MARELVI CONSTRUCT S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  18. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. VILA ALICE S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  19. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. SAU HAUSE S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  20. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. BELPAN S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  21. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. LAHMAN DUMITRU VICTOR S.R.L. – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  22. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant STAN VERONICA – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  23. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant AILIESEI BOGDAN IONUT– initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  24. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant SAVA RAMONA FLORENTINA – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  25. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant IRICIUC PAUL – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  26. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant  HIRGHILIGIU DUMITRU CIPRIAN – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  27. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant DOBRESENCIUC ANISOARA – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  28. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant  DOBINCA CATALIN NICU, DOBINCA IONUT SIMION – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  29. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant CODREANU DAN SERGIU – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  30. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant  HAGIU DUMITRU CATALIN – initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  31. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava;
  32. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea realizarii unor accese din exterior si crearea unor goluri de usa – initiator Primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotarâre privind aprobarea  concesionarii prin licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava precum si conditiile de organizare a licitatiei, în vederea amplasarii unor stâlpi necesari pozarii cablului de telecomunicatii pentru racord t.c. la S.C. “Sedcomlibris” S.R.L.– initiator Primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii spatiului comercial situat în str. Curtea Domneasca nr.9, bl. 11– initiator Primarul municipiului Suceava;
  35. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în Bdul Ana Ipatescu nr.3A – initiator Primarul municipiului Suceava;
  36. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în str. Pref. Gavril Tudoras nr.26, bl. E2– initiator Primarul municipiului Suceava;
  37. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii apartamentului nr.4 cu un balcon situat în str. Aleea Nucului nr.12 – initiator Primarul municipiului Suceava;
  38. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în str. Aron Pumnul f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava;
  39. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui balcon situat în str. Tineretului nr.2 – initiator Primarul municipiului Suceava;
  40. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii comerciale si spatii de locuit – initiator Primarul municipiului Suceava;
  41. Proiect de hotarâre privind completarea, modificarea si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator Primarul municipiului Suceava;
  42. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr.37/2003 privind atribuirea în administrare a spatiului cu alta destinatie decât cea de locuit proprietate privata a municipiului Suceava, situat în strada 22 Decembrie nr.3, catre Inspectoratul de Politie al judetului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  43. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr.285/17.12.2007 si respectiv a HCL nr.74/27.03.2008 privind aprobarea unor cereri de cumparare a unor parcele de teren proprietate a municipiului Suceava (domeniul privat) catre proprietarul constructiilor, cu alta destinatie decât locuinta, amplasate pe aceste parcele de teren –initiator Primarul municipiului Suceava;
  44. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Stefan cel Mare f.n. precum si conditiile de organizare a licitatiei – initiator Primarul municipiului Suceava;
  45. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre Inspectoratul de Jandarmi Suceava a unei parcele de teren în suprafata de 2,5 mp în vederea amplasarii unei cabine pentru paza Consulatului Ucrainei – initiator Primarul municipiului Suceava;
  46. Proiect de hotarâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata în str. Petru Rares nr.56, proprietarului constructiei amplasate pe aceasta parcela de teren, respectiv dlui Chiriac Marian – initiator Primarul municipiului Suceava;
  47. Proiect de hotarâre privind aprobarea intrarii în legalitate pâna la data de 31.12.2008 a doua garaje construite pe terenuri proprietatea municipiului domeniul privat – initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  48. Proiect de hotarâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava  în domeniul privat al municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  49. Proiect de hotarâre privind stabilirea componentei Comisiei privind solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor, conform Legii nr.114/1996 si a Legii nr.152/1998 si a Comisiei pentru acordarea de subventii în vederea construirii de locuinte noi, conform OG nr.19/1994 si a Legii nr.114/1996– initiator Primarul municipiului Suceava;
  50. Proiect de hotarâre privind constituirea comisiei pentru analiza solicitarilor de subventii în conditiile prevazute de programul pentru constructiile de locuinte proprietate personala – initiator Primarul municipiului Suceava;
  51. Proiect de hotarâre privind atribuirea autorizatiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – initiator Primarul municipiului Suceava;
  52. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  53. Proiect de hotarâre  privind transformarea, în conditiile legii, a unui post în statul de functii al Directiei Administratia Pietelor – initiator Primarul municipiului Suceava;  
  54. Proiect de hotarâre privind reorganizarea Directiei Domeniului Public în Directia Generala a Domeniului Public – initiator Primarul municipiului Suceava;
  55. Proiect de hotarâre privind actualizarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru Politia Comunitara a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
  56. Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala în primul semestru al anului 2008, înregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 24436/7.07.2008;
  57. Raport de evaluare întocmit de Comisia de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi;
  58. Cererea nr.141/8.07.2008 înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava a unui grup de proprietari format din 52 de persoane domiciliate pe str. Aleea Nucului;
  59. Diverse.

 
 
 
 

      Nr. 2414                   Avizat pentru legalitate,

    din 22.08.2008                Secretar municipiu

                                              Jr. IOAN CIUTAC