Alegeri parlamentare 2008 : Dezvoltarea infrastructurii, prioritară pentru Gabriel Gospodaru

La începutul campaniei electorale mi-am prezentat cele 5 direcții de acțiune pe care le voi avea în vedere în calitate de viitor parlamentar.
Prima dintre acestea se referea la infrastructură (finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor, alimentarea cu apă a localităților, precum și regularizarea cursului râului Moldova împreună cu afluenții acestuia).  Infrastructura  rămâne problema cea mai importantă, o problemă vitală, deoarece dezvoltarea zonei  numită  ”Inima Bucovinei” pe direcții precum turismul și atragerea investitorilor  este condiționată de felul în care ”arată” în prezent infrastructura, în special cea rutieră, și de existența sau nu a unor legături rutiere cât mai scurte atât între cele 11 localități care formează colegiul în care candidez cât și între acestea și localitățile  învecinate. De asemenea, infrastructura rutieră comunală are nevoie de investiții masive pentru modernizare.

În acest sens, în calitate de viitor parlamentar, îi voi fi reprezenta la nivel central pe cei aproape 78.000 cetățeni ai colegiului, lucru care mă responsabilizează să mă ocup de rezolvarea unor probleme cu adevărat importante, cum sunt cele privind dezvoltarea infrastructurii.
Votul uninominal creează obligația parlamentarului de a fi mult mai aproape atât de alegători, cât și de reprezentanții acestora la nivel local (primarul, consiliul local)  și președintele consiliului județean. De aceea, ca viitor parlamentar voi sprijini necondiționat proiectele în curs sau care urmează a fi demarate de către administrațiile locale, indiferent de apartenența politică a primarilor.

Încă din prima zi a mandatului meu, îmi voi ”întemeia” activitatea pe principiul ”parteneriatului pe 4 ani” pe care îl voi avea cu administrațiile locale și cu cea județeană.
În urma discuțiilor pe care le-am avut cu cetățenii, primarii și consilierii locali din localitățile unde candidez, s-au evidențiat ca fiind prioritare o serie de proiecte de infrastructură sau de modernizare a unor obiective locale de interes public. Dintre acestea, pentru o parte din localitățile colegiului în care candidez, aș dori să vă prezint succint câteva:

Frasin:

•    Modernizarea drumului comunal Frasin – Doroteia, este un proiect al administrației locale în valoare de aprox. 22 milioane RON, pentru finanțarea căruia este necesară, alături de fondurile europene, și alocarea de fonduri din bugetul de stat;
•    Construcția rețelei de canalizare și a stației de epurare în oraș, proiect cu termen de începere anul 2009, în valoare de aprox. 5, 5 mil RON;

Frumosu:

•    Modernizare drumuri comunale, în special ”Drumul Dealului” – proiect de aprox. 3,5 mil RON.
•    Canalizare și stație de epurare, termen de începere 2009, valoare 3,5 mil RON

Fundu Moldovei

•    Reabilitarea drumurilor comunale ”Botușel”, din sat Botuș, Timăn și Pârâul Cailor, din satul Fundu Moldovei, proiecte în valoare totală de  aprox 24,5 mil. RON, proiecte pentru care sursa de finanțare este bugetul de stat;
•    Finalizare proiectului de alimentare cu apă în satul Fundu Moldovei, proiect de peste 2 mil RON, cu termen de punere în funcțiune anul 2009.

Mănăstirea Humorului

•    Realizarea drumului de legătură între Poiana Micului – Sucevița (aprox 10 km), în condițiile în care legătura rutieră cea mai scurtă, funcțională în prezent, presupune parcurgerea a aprox. 50 km, prin localitățile Păltinoasa și Marginea;
•    Modernizarea drumurilor comunale Larga și Lunga din Mănăstirea Humorului, inclusiv regularizarea torenților, proiect de 7 mil RON, anul propus pentru începerea lucrărilor fiind 2009;
•    Modernizare și extindere iluminat public în satele Mănăstirea Humorului, Pleșa și Poiana Micului, proiect finanțat din bugetul de stat, cu termen de începere în anul 2009 și inclus într-un program național de înființare a iluminatului public în mediul rural.

Vama

•    Construcția podului peste râul Moldovița, situat în aval de podul CFR, proiect care va începe în anul 2009
•    Construcția stației de epurare, 2.5 mil RON, anul începerii investiției fiind 2009.

Capu Câmpului

•    Alimentare cu apă, proiect de 2,8 mil RON, început în anul 2008 și care urmează să fie finalizat în 2010