Primăria Suceava a încheiat anul 2018 cu un excedent bugetar de 3,4 milioane de lei: 2,4 milioane de lei vor fi folosiți în 2019 pentru investiții, iar un milion de lei pentru acoperirea eventualelor goluri de casă

Primăria municipiului Suceava a încheiat anul 2018 cu un excedent bugetar de 3,438 milioane de lei.

Potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi dezbătut în ședința de vineri a Consiliului Local Suceava, din excedentul bugetar, suma de 2.441.165,70 lei va fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru investiții, iar 997. 791,73 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșituI exercițiului bugetar.

În expunerea de motive se arată că la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 , s-a înregistrat un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 426.169, 17 lei și un excedent al secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.299.239,38 lei, iar după efectuarea operațiunilor de închidere a exercițiului bugetar al anului 2018, disponibilitățile aflate în contul 82A980000 „Excedent”, deschis pe numele municipiului Suceava , sunt în sumă totală de 3.438.957,43 lei.(N.B.)