Firmele de construcţii, verificate de inspectorii de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat zilele acestea, prima etapă a CAMPANIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR. Potrivit inspectorului şef adjunct al ITM Suceava, Dorin Mihăilă, obiectivul campaniei îl constituie, verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, condiţiile de muncă, respectiv relaţiile de muncă precum şi identificarea angajatorilor care folosesc lucrători fără forme legale de angajare. Un alt obiectiv îl constituie diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate, dar si creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă. Nu a fost exclusă din campanie nici identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

La acţiune au participat inspectorii de muncă de la compartimentele Control securitate şi sănătate în muncă şi Control relaţii de muncă. Astfel, au fost controlaţi un număr de 40 de angajatori, cu un total de 906 anagajaţi. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 88 de abateri, fiind dispuse 103 măsuri. Au fost sancţionaţi 30 angajatori, fiind aplicate 39 de sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi, valoarea acestora fiind 53.500 lei.

„Principale deficienţe constatate au fost lipsa balustradelor de protecţie pentru locurile de muncă care prezintă pericol de cădere de la înălţime, neinstruirea lucrătorilor la schimbarea locurilor de muncă, neutilizarea de către lucrători a E.I.P., utilizarea unor schele neconforme cu cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, lipsă coordonatori de securitate şi sănătate în muncă”, precizează inspectorul şef adjunct.

Cât priveşte domeniul relaţiilor de muncă, s-a constatat că 7 angajatori practică munca fără forme legale, fiind depistate 9 persoane depistate care lucrează la negru. S-au mai constatat 90 de deficienţe, s-au dispus 120 de măsuri, fiind sancţionaţi 15 anagajatori , totalul sancţiunilor contravenţionale fiind de 26, din care 6 amenzi, în valoare de 16.000 lei.

„Principale deficienţe constatate au fost neînchieirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, dosare personale incomplete, neafişarea programului de lucru, nedepunerea statelor de plată şi a declaraţiilor, neevidenţierea timpului de lucru şi neînregistrarea în termen a contractelor individuale de muncă”, mai precizează Dorin Mihăilă.