La Suceava a fost elaborat ghidul practic pentru justiţiabili privind ajutorul public judiciar

Filialele Suceava şi Ialomiţa ale Asociaţiei Magistraţilor din România au elaborat un ghid practic pentru justiţiabili privind ajutorul public judiciar, precizează preşedintele filialei Suceava a Asociaţiei Magistraţilor din România, jud. Gheorghe Onofreiciuc Dranca.

Acest ghid a fost realizat în cadrul proiectului „Colaborare pentru optimizarea parcursului justiţiabilului prin sistemul de justiţie”, proiect ce a fost finanţat de Trust Fund for Civil Society in Central and Eastern Europe prin intermediul Asociaţiei Alternative Sociale din Iaşi.

Proiectul desfăşurat în parteneriat de cele două organizaţii profesionale oferă justiţiabililor informaţii utile cu privire la sprijinul pe care îl pot primi persoanele cu venituri reduse, în suportarea cheltuielilor ocazionate de procese de judecată sau alte demersuri juridice de natură civilă, comercială, administrativă, de muncă sau asigurări sociale.

Materialul va fi pus la dispoziţia publicului la sediile instanţelor şi parchetelor din cele două judeţe sub forma unei broşuri.