Strategia de dezvoltare locală a municipiului Suceava va fi elaborată cu sprijinul Băncii Mondiale. Ion Lungu: Ne va ajuta la accesarea de proiecte europene în perioada 2021-2027. Încă din noiembrie 2019 Banca Mondială a identificat 17 proiecte ce ar putea fi finanțate în Suceava

Municipiul Suceava a fost selectat între cele patru tipuri de localități din România pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală cu sprijinul Băncii Mondiale.

El a spus că acest proiect este realizat de Banca Mondială în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării și că au fost vizate patru categorii de localități pentru care se realizează această strategie, respectiv un pol regional de dezvoltare, o reședință de județ, fiind selectat municipiul Suceava, un municipiu și un oraș.

„Este o onoare pentru noi că am fost selectați să reprezentăm municipiul reședință de județ în această strategie urbană națională de dezvoltare”, a declarat Ion Lungu.

El a menționat că această strategie are ca termen de finalizare primul semestru al anului 2021. Potrivit primarului, strategia de dezvoltare elaborată cu sprijinul Băncii Mondiale va ajuta municipiul Suceava în accesarea de proiecte cu finanțare europeană în exercițiul financiar

Reamintim că în noiembrie 2019 Banca Mondială a realizat o simulare pentru Comisia Europeană pentru perioada de finanțare 2021-2027 și a identificat 17 proiecte ce ar putea fi finanțate în municipiul Suceava.

Acestea vizează reabilitarea infrastructurii urbane a municipiului și asigurarea unor spații urbane pentru petrecerea timpului liber (80 de milioane de lei) , construcția de locuințe sociale (45 milioane de lei), realizarea de străzi și pasaje (35 milioane de lei), reabilitarea și dotarea ale unităților de învățământ preuniversitar (22,5 milioane de lei), valorificarea monumentului Curtea Domnească (22 milioane de lei), construcția de centre sociale pentru copii și persoane cu dizabilități (13,5 milioane de lei), înființarea de noi spații verzi și reabilitarea celor existente (13,5 milioane de lei), continuarea modernizării zonei centrale a municipiului (9 milioane de lei), implementarea de proiecte integrate pentru persoanele de etnie romă (9 milioane de lei) rețea de stații self-service de închiriere biciclete (6,8 milioane de lei), reabilitare termică a clădirilor publice din municipiu (6,8 milioane de lei), amenajarea de adăposturi de noapte pentru persoane fără locuință (6,7 milioane de lei), consolidarea versantului Dealul Mănăstirii Teodoreni (5 milioane de lei), construcția de noi grădinițe și extinderea celor existente (4,5 milioane de lei), înființarea unor cluburi pentru vârstnici ( un milion de lei), actualizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) (0,45 milioane de lei).