Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public de Pașapoarte Suceava se modifică. Punctul de lucru mobil din Rădăuți rămâne inactiv. Detalii


Intră acum și în grupul de

Prefectura Suceava a informat că începând cu 21 septembrie, programul de lucru cu publicul al Serviciului Public de Pașapoarte Suceava se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar 08-20.

Cu toate acestea, se menține suspendată activitatea de preluare a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple electronice la punctul de lucru mobil din municipiul Rădăuți.

Preluarea cererilor se face doar în baza programării online

Sursa citată precizează că preluarea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare se va realiza în continuare în baza programărilor online efectuate pe adresa www.epasapoarte.ro.

De menționat că pentru solicitanții aflați în imposibilitatea efectuării unor programări online, la nivelul serviciului vor fi realizate analize individuale cu privire la posibilitatea preluării cererilor acestora, în intervale nerezervate prin portalul menționat anterior.

În acest sens, Prefectura Suceava roagă îi roagă pe suceveni să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. „În cazul în care solicitantul de pașaport știe în timp util că nu poate respecta programarea rugăm să se utilizeze opțiunea de „anulare” a programării în vederea disponibilizării poziției ocupate,” mai arată sursa citată.

Accesul solicitanților și după caz, a reprezentanților legali în locația serviciului în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului este permis în baza programării on-line și documentului de identitate prezentat în original.

Ridicarea pașapoartelor

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor, accesul în locația serviciului se va face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate în original.

Prefectura Suceava atrage atenția că plata contravalorii pașaportului se poate achita astfel: la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank; on-line, prin platforma de plăți virtuale Ghișeul.ro.

Documentele de plată ce fac dovada plăților efectuate/achitate anterior datei de 02.09.2020 în conturile Instituțiilor Prefectului deschise la Trezorerie prin modalități variate (virament bancar, mandat poștal, mijloace de plată on-line, etc.) rămân valabile pentru depunerea cererii de eliberare a pașapoartelor.

Alte cereri se pot depune și online

Sursa citată menționează că primirea cererilor privind exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate, istoric pașapoarte, scutire taxe vamale precum și furnizare datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare se efectuează în cadrul programului de lucru cu publicul ori prin corespondență poștală, cu precizarea că, în situația în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face și prin corespondență electronică la adresa ([email protected]).

Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor se va face numai în baza documentului de identitate, în original.

Prefectura Suceava recomandă folosirea serviciilor de curierat

Referitor la ridicarea pașaportului simplu electronic, Prefectura Suceava a recomandat cetățenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediție 8 lei+TVA) la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea.

În același timp însă, pașaportul simplu temporar nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, acesta se ridică doar de la sediul serviciului unde s-a depus cererea.

De asemenea, Prefectura a îndrumat sucevenii să transmită petițiile/solicitările/recomandările prin intermediul adreselor de e-mail [email protected] sau  [email protected] și să solicite informații sau consiliere la telefon 0230/523 120;

De menționat că, accesul în sediul serviciului se va face cu respectarea măsurilor igienico-sanitare de protecție, precum utilizarea măștilor de protecție, dezinfectarea mâinilor și a echipamentelor utilizate, dar și distanțarea fizică de cel puțin 1,5 m.


Intră acum și în grupul de