Amenzi de peste 300 de milioane de lei vechi, aplicate caselor se schimb valutar din judetul Suceava

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Suceava a efectuat o serie de controale la casele de schimb valutar pentru a verifica modul în care acestea respecta drepturile consumatorilor şi prevederile legale în vigoare, acţiune ce s-a lăsat cu amenzi de peste 300 milioane de lei vechi. Potrivit directorului coordonator adjunct al CJPC Suceava, Elena Oanea, au fost controlate 13 case de schimb valutar din Suceava, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni şi Vatra Dornei.

„Am constatat că, deşi pe parcursul anului 2009 au mai fost două acţiuni tematice vizând casele de schimb valutar, o parte încă mai încalcă prevederile legale. Neregulile constatate se refera la lipsa panoului exterior cu afişarea cursurilor de schimb, diferenţe între înscrisurile de pe panoul exterior şi panoul interior, înscrisuri neclare, greu vizibile, cu litere/cifre şterse, nepunerea la dispoziţia clientului a formularului de acceptare a tranzacţiei, lipsa informării consumatorilor asupra dreptului de a înscrie pe versoul bonului fiscal sau a buletinului de schimb valutar a seriilor şi numerele bancnotelor vândute acestora”, declară Elena Oanea.

Potrivit acesteia, au fost aplicate 3 avertismente şi amenzi în cuantum total de 33.000 lei dispunându-se măsuri de remediere a deficienţelor. „La începutul lunii februarie vom verifica modul în care operatorii au respectat măsurile stabilite”, adaugă Elena Oanea.

În data de 16 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Ordinul 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Noul ordin impune reguli mult mai stricte în ceea ce priveşte modul de afişare a cursurilor practicate, atât în interiorul cât şi în exteriorul casei de schimb valutar.

Afişarea cursurilor de schimb este obligatorie în exteriorul casei de schimb valutar pe un panou unic, monocolor şi în interior pe un panou echivalent unei pagini A4. Datele înscrise pe cele două panouri trebuie să coincidă: aceleaşi valute, în aceeaşi odine, aceleaşi cursuri de schimb.

Dacă operatorul economic percepe comision pentru operaţiuni de schimb valutar, cursurile de schimb afişate vor include şi comisioanele practicate, în sensul afişării valorilor calculate după aplicarea comisionului de schimb valutar. Este interzisă afişarea oricăror alte informaţii pe aceste panouri.

În situaţia în care consumatorul constată o neconcordanţă între cursul valutar afişat în formularul de acceptare a tranzacţiei şi bonul fiscal, are dreptul de a solicita în cel mult 24 de ore, anularea tranzacţiei. Această solicitare trebuie făcută la operatorul economic care a efectuat tranzacţia iar în cazul în care acesta refuză, consumatorul se poate adresa la CJPC.

Operatorii economici trebuie să aibă cunoştinţă despre dispoziţiile legale aplicabile activităţii lor, asupra drepturilor consumatorilor la achiziţionarea de servicii de schimb valutar şi deasemenea, asupra sancţiunilor pe care le pot primi în cazul nerespectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor.