Sistem integrat de cadastru si carte funciara

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Suceava a introdus Sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, intitulat “e-Terra”. Potrivit directorului OCPI Suceava, Romică Andreica, acest proiect are ca obiectiv implementarea unui sistem integrat de evidenţă a proprietăţii, oferind acces mai simplu şi mai rapid la informaţii din domeniul imobiliar. Practic “e-Terra” este o bază de date complet informatizată, unitară din punctul de vedere al infomaţiilor cadastrale şi de publicitate imobiliară.

Andreica a explicat că acest sistem are două componente, “e-Terra cadastru” care asigură construirea unei baze de date grafice prin integrarea atributelor tehnice ale imobilelor din documentaţiile cadastrale, conţinând Plan de Amplasament şi Delimitare şi “e-Terra carte funciară” care asigură informatizarea procesului de înregistrare în cartea funciară. Practic, noul sistem de evidenţă electronic presupune conversia cărţii funciare de la formatul de hârtie la cel digital.

Acest sistem informatic integrat, de cadastru şi publicitate imobiliară, va construi o bază de date unitară care asigură în acelaşi timp: confidenţialitate, integritate, disponibilitate şi transparenţă.

Directorul OCPI a arătat că de la introducerea acestui sistem integrat, în judeţul Suceava au fost convertite deja un număr de 43.422 de CF-uri, pe parcursul anului 2009. De asemenea, acest sistem integrat a generat deschiderea direct în format electronic a unui număr de 23.114 CF-uri noi, ceea ce face ca în acest moment sa existe deja 66.536 de CF-uri în format electronic.

Totodată, Andreica a mai precizat că ar mai fi de semnalat că pe parcursul anului 2009 au fost onorate un număr de aproximativ 100.000, mai exact 98.998 cereri de servicii la care s-a dat curs în vederea soluţionării. Practic, este un număr mai mare de cereri de servicii furnizate , faţă de anul 2008 şi mai trebuie spus că acest număr nu conţine serviciile de gen copii după Titluri de Proprietate sau după acte de Fond Funciar, nu conţine numărul de audienţe şi petiţii şi nici partea de verificare , redactare şi emitere de Titluri de Proprietate.