Angajata a Protectiei Copilului Suceava, trimisa in judecata pentru coruptie

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a unei angajate a Protecţiei Copilului Suceava acuzată de corupţie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, Luminiţa Leonte, este vorba despre A. ANGELA LOREDANA, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii continuate de abuz în serviciu contra intereselor publice ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie.

Acesta, în calitate de funcţionar public în accepţiunea Codului penal – referent de specialitate – în cadrul Consiliului Judeţean Suceava – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava pe întreaga durată a anului 2005, cu ştiinţă, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiunile de serviciu în activitatea de gestionare şi eliberare a formularelor „bilete speciale de călătorie auto şi C.F.R.”.

Luminiţa Leonte precizează că inculpata a eliberat documente gratuite de călătorie în plus unor persoane din municipiul Suceava, dar şi unor persoane care nu aveau domiciliul în localitatea în care fuseseră desemnată potrivit fişei postului şi sarcinilor de serviciu, respectiv municipiul Suceava, şi nu a făcut menţiunile necesare şi obligatorii în adeverinţele persoanelor cu handicap, eliberând abuziv, personal, în plus astfel de documente şi favorizând eliberarea de bilete speciale şi de către colegii săi care, în lipsa menţiunilor din adeverinţele persoanele, nu aveau o evidenţă clară a numărului documentelor de călătorie deja eliberate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, această activitate abuzivă a condus la eliberarea în plus de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava a unui nr. de 5.800 bilete pentru adulţi şi pentru copii, din care au fost decontate un nr. de 1.905 bilete pentru adulţi şi un nr. de 44,5 bilete pentru copii, producându-se un prejudiciu autorităţii publice în sumă totală de 128.273,30 lei, care a fost recuperat integral pe parcursul urmăririi penale.

A. Angela Loredana, începând din anul 2001 şi-a desfăşurat activitatea ca referent de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din cadrul Consiliului Judeţean Suceava.

Cercetările au evidenţiat faptul A. Angela Loredana şi-a exercitat atribuţiunile de serviciu în mod abuziv, în sensul că nu a completat rubricaţia specială din cadrul adeverinţelor beneficiarilor cu seria şi nr. de bilete de călătorie acordate fiecăruia, astfel că nu se putea stabili cu certitudine, la un moment dat, numărul de bilete acordate fiecărei persoane, menţionează purtătorului de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

De asemenea, deşi nu a primit dispoziţie scrisă sau verbală de la conducerea instituţiei sau de la şefii ierarhici, aceasta a eliberat bilete de călătorie mai multor beneficiari care nu locuiau pe raza municipiului Suceava, localitate cu privire la care era abilitată să elibereze astfel de documente.

Datorită modului de lucru adoptat a fost posibilă eliberarea de bilete de călătorie în plus şi de către ceilalţi colegi referenţi deoarece la momentul acordării acestor documente, pe adeverinţele beneficiarilor nu erau făcute menţiuni cu privire la biletele eliberate de către aceasta.

Pe baza probelor administrate în cauză, s-a stabilit că ceilalţi colegi nu pot fi învinuiţi de fapte de natură penală întrucât datorită modului abuziv în care şi-a desfăşurat atribuţiunile de serviciu colega lor, A. Angela Loredana, erau în imposibilitatea de a determina precis numărul biletelor de călătorie eliberate beneficiarilor din zonele lor de competenţă, conform fişei postului, eliberând documente gratuite de călătorie unor persoane neîndreptăţite fără intenţia penală de a prejudicia autoritatea publică pe care o reprezentau.