„Porti deschise” de Ziua Nationala a Garzii de Mediu

Din anul 2007, prin decizia Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ziua de 12 Martie a fost stabilită Ziua Gărzii Naţionale de Mediu în România. Potrivit directorului coordonator al Comisariatului Regional al Gărzii de Mediu Suceava, Diana Croitoru, scopul acestei zile, care marchează înfiinţarea Gărzii de Mediu, instituţie cu atribuţii în aplicarea prevederilor legale privind protecţia factorilor de mediu: apă, aer, sol precum şi a biodiversităţii, este de a promova un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, îmbunătăţirea permanentă a stării factorilor de mediu şi implementarea directivelor europene în activitatea de protecţie a mediului.

Pentru marcarea Zilei Gărzii Naţionale de Mediu şi în contextul declarării anului 2010 ca „Anul Internaţional al Biodiversităţii”, vineri, la nivelul Comisariatului Regional Suceava şi Comisariatului Judeţean Suceava vor avea loc mai multe acţiuni printre care lansarea unui „Parteneriat pentru mediu” în colaborare cu Coca – Cola HBC România, pentru o implicare activă în acţiuni de conştientizare, de promovare a eco- atitudinii şi realizării unor acţiuni de marcare a celor mai importante zile din calendarul ecologic.

Va fi realizată şi o masă rotundă cu tema „Biodiversitatea – o resursă necesară a fi protejată” având în vedere că valorile biodiversităţii formează patrimoniul natural care trebuie folosit de generaţiile actuale fără a periclita şansa generaţiilor viitoare de a se bucura de aceleaşi condiţii de viaţă. De asemenea, va fi organizată „Ziua porţilor deschise”, pentru cei interesaţi de rolul şi atribuţiile Gărzii Naţionale de Mediu.

„Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, acţiunea de plantare puieţi se amână, urmând a fi realizată pe parcursul Lunii Pădurii în colaborare cu Direcţia Silvică Suceava”, a menţionat Diana Croitoru.

Pentru marcarea acestui eveniment cele 5 comisariate judeţene aflate în subordinea Comisariatului Regional Suceava întreprind acţiuni la nivel local pentru marcarea Zilei Gărzii de Mediu, acestea constând în întâlniri cu elevii din instituţiile şcolare preuniversitare în scopul prezentării de materiale video cu conţinut educativ, precum şi a structurii, atribuţiilor şi activităţii Gărzii Naţionale de Mediu, concursuri de desene pe teme de protecţia mediului cu genericul ”2010-Anul Biodiversităţii ”, participări împreună cu ONG-urile la activităţi de ecologizare şi distribuire de materiale informative în scopul protejării patrimoniului natural.