Mașinile parcate pe trotuar sau în afara spațiilor marcate expres din municipiul Suceava vor fi ridicate. Șoferul va plăti și tarifele de ridicare, transport și depozitare a mașinii


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să supună aprobării un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi  prin care se sancționează parcarea neregulamentară în oraș inclusiv prin ridicarea mașinilor.

Prin proiectul de hotărâre se modifică mai multe articole între care două care vizează fapte ce pot fi considerate contravenții.

Astfel, se interzice circulația vehiculelor de orice fel prin parcuri, pe alei, trotuare, esplanade și scuaruri, fiind exceptate bicicletele, trotinetele, monociclurile și segway-urile, dacă nu sunt montate indicatoare de interzicere  pentru  acestea, precum și vehiculele utilizate pentru întreținere, curățenie, aprovizionare, intervenție la utilitățile publice sau  pentru ordine  și siguranță publică aflate în misiune.

Pentru încălcarea acestei prevederi amenzile sunt între 200 și 1000 de lei pentru persoane fizice și între 500 și 2000 de lei pentru persoane juridice.

Mai mult se modifică un articol care va avea următorul cuprins: „Este interzisă parcarea vehiculelor pe domeniul public în alte locuri decât drumul public ori spațiile marcate expres de administratorul domeniului public” pentru care amenzile prevăzute sunt între 200 și 1000 de lei pentru persoane fizice și între 400 și 2000 de lei pentru persoane juridice, iar polițistul local, poate dispune și măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului.

Tarifele pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare sunt aceleași ca pentru mașinile abandonate sau parcate neregulamentar în zona lucrărilor edilitare.

Totodată, se arată că odată cu aplicarea sancțiunii principale, prin procesul verbal de constatare a  contravenției, se va stabili în sarcina contravenientului și obligația recuperării pagubelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administrației publice locale.

În hotărâre se stabilește că, pe lângă primar, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de  împuterniciții primarului precum și de polițiștii locali.


Intră acum și în grupul de