Primăria Suceava schimbă proiectul de modernizare a Ștrandului Ițcani. Vor fi făcute investiții suplimentare conform normelor igienico-sanitare, iar apa nu va mai fi încălzită cu panouri solare, ci se va monta o centrală termică

Primăria Suceava propune modificarea proiectului de modernizare a Ștrandului Ițcani, investiție de 13,2 milioane de lei.

Potrivit unui proiect de hotărâre care va fi discutat în ședința din 30 iunie a Consiliului Local Suceava, ca urmare a modificărilor legislative  apărute în domeniul sanitar după întocmirea proiectului tehnic se impune revizuirea  indicatorilor tehnico-economici în vederea respectării noilor cerințe legislative pentru finalizarea și punerea în funcțiune a acestui obiectiv.

În referatul de aprobare semnat de primarul Ion Lungu se arată că studiul de fezabilitate a fost întocmit în iunie 2018 în baza unui ordin de ministru din 2014, iar în proiectul tehnic în decembrie 2019, dar că în august 2018 apăruse un nou ordin de ministru vizând norme igienico- sanitare în domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public.

În aceste condiții, vor trebui reviziuite mai multe situații.

Astfel, trebuie realizat un circuit al utilizatorilor cu picioare desculțe sau papuci de baie delimitat de celelalte căi de circulație de tip “încălțat”.

În acest circuit al utilizatorilor, numit pediluviu, va fi un volum de circa 40 mc de apa , aspect care implică o nouă instalație suplimentară de tratare și filtrare apă, cu rezervor de compensare, baterie de 3 pompe recirculare – debit 30mc/h, baterie 3 filtre debit 32mc/h, instalație dozare de soluție hipoclorit, instalație dozatoare de corectare a nivelului PH-ului, tablou electric protecție, comandă și automatizare, sistem de conducte pentru alimentare și deversare pediluviu.

Mai mult, tot volumul de apă din bazine trebuie tratat și filtrat cu o frecvență mult mai mare, respectiv  la bazinele de copii din 30 în 30 de minute față de o dată la 3 ore și la celelalte bazine din 4 în 4 ore față de o dată la 5,2 ore ceea ce înseamnă că sunt necesare suplimentar : rezervoare de compensare de 18 mc respectiv 32 mc, 3 filtre și 3 pompe de recirculare cu debit 135 mc/h, un filtru și o pompă cu debit 94 mc/h, tablouri electrice protecție, comandă și automatizare dimensionate corespunzător, sisteme noi de conducte pentru instalațiile hidraulice cu diametre superioare.

Totodată, sistemul de încălzire al apei propus la faza studiului de fezabilitate a fost cu panouri solare radiante plane în număr de 84 ( 64 pentru bazin adulți și apă caldă menajeră), 10 panouri bazin copii și 10 panouri bazin apă sărată, dar că în urma modificărilor legislative referitoare la intervalele de filtrare și a aportului de apă proaspătă în bazine a rezultat faptul că soluția nu mai e fezabilă pentru obținerea unei temperaturi conform normelor în vigoare, de 25 grade C la bazin adulți și 26 grade C la bazin copii și apa sărată fiind necesară o centrală termică pe gaz natural cu toate accesoriile aferente.

În proiectul de hotărâre se mai arată că mai este necesară, de asemenea, realizarea unor instalații detecție incendiu, efracție, control-acces și voce date.

loading...