USV anunță că și-a menținut acreditarea ca Instituție Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat: Acreditarea IOSUD și a celor 14 domenii de doctorat vine să confirme calitatea programului de studii doctorale al universității sucevene

În anul 2021, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a parcurs un proces de evaluare periodică externă, conform prevederilor legale, pentru confirmarea universității ca Instituție Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat și pentru acreditarea domeniilor de doctorat, anunță instituția academică suceveană.

Prin parcurgerea procesului de evaluare externă, s-a dorit susținerea dinamicii ascendente înregistrate de USV în ultimii ani și impulsionarea efortului de dezvoltare a resursei umane înalt calificate și a infrastructurii de cercetare aferente, precizează USV.

Sursa citată menționează că vizita de evaluare externă s-a desfășurat în perioada 2.09.2021 – 8.09.2021 și a cuprins în jur de 100 de întâlniri, organizate atât on-site, cât și on-line, cu studenți, cadre didactice, conducători de doctorat, directori de laboratoare de cercetare, angajatori, foști doctoranzi ai USV, reprezentanți ai conducerii USV, membri ai Comisiei de etică din cadrul universității și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul USV, precum și vizitarea laboratoarelor și centrelor de cercetare și a spațiilor didactice și de cercetare aferente activității doctorale.

„Cu acest prilej, comisiile de experți evaluatori au constatat modul de îndeplinire a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță. La finalul amplului proces de evaluare, Consiliul ARACIS a decis menținerea acreditării pentru IOSUD-USV și pentru toate cele 14 domenii de doctorat”, arată USV.

Astfel, au fost acreditate 8 domenii din cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești (Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Geografie, Ingineria produselor alimentare, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie industrială, Inginerie mecanică și Silvicultură) și 6 domenii din cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filosofie și Istorie).

„Remarcăm faptul că aceste domenii acoperă marea majoritate a programelor de studiu din cadrul USV, la nivel de licență și masterat, aspect care oferă fiecărui student, actual sau potențial, șansa de a parcurge un program de studii superioare complet, care să reprezinte garanția accesului către locuri de muncă sau funcții specifice oricăruia dintre domeniile enumerate”, subliniază USV.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava apreciază că acreditarea IOSUD și a celor 14 domenii de doctorat vine să confirme calitatea programului de studii doctorale al universității sucevene și să ofere oportunități celor care visează la o carieră în domeniul cercetării sau în cel al învățământului superior.