Județele Suceava și Botoșani reiau un proiect abandonat de 20 de ani: podul Zamostea-Talpa. Acest pod a fost dinamitat în al doilea război mondial, iar reconstrucția a fost începută în 1995 și abandonată din lipsă de fonduri

Consiliile județene Suceava și Botoșani urmează să încheie un acord de asociere în vederea realizării în comun a podului peste râul Siret între Zamostea din județul Suceava și localitatea botoșăneană Talpa.

Potrivit referatului de aprobare a unui proiect de hotărâre în acest sens inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, până în anul 1944, drumul comunal Zamostea – Talpa avea asigurată continuitatea peste râul Siret printr-un pod de beton armat care a fost distrus în totalitate prin dinamitare în timpul celui de-al doilea război mondial.

După război, în anul 1945 s-a construit un pod provizoriu din lemn care a funcţionat până în anul 1970 când a fost distrus de viituri.

Acest drum care face legătura între Zamostea şi Talpa a fost de interes judeţean şi realiza legătura dintre fostele judeţe Rădăuţi şi Dorohoi, scurtând distanţa cu aproximativ 12 km faţă de rutele existente în prezent.

În anul 1995, Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul Judeţean Botoşani, au promovat de comun acord, obiectivul de investiţie: „Pod de beton armat peste râul Siret pe drum comunal, km 2+625, comuna Zamostea, judeţul Suceava şi comuna Talpa, judeţul Botoşani”, dar din lipsă de fonduri, execuția lucrărilor s-a sistat.

Până în anul 2004 au fost executate următoarele lucrări: demolare elemente din beton armat ale podului vechi, deviere curs râu Siret, fundații (coloane Benotto) la o adâncime de 18 ml, elevații pile (5 buc) și culei (2 buc), achiziționare grinzi pod, rampe de acces.

Obiectivul a fost realizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Botoşani în baza contractului de asociere nr.7921/09.07.2001.

Asigurarea legăturii între judeţul Suceava şi judeţul Botoşani impune continuarea acestei investiţii, prin aceasta reducându-se distanţele de transport, arată Gheorghe Flutur care precizează că podurile cele mai apropiate sunt: Podul din oraşul Siret pe DN 2 la 17 km în amonte şi Podul de la Zvoriştea pe DN 29A la 11 km în aval.

Pentru continuarea lucrărilor se impune realizarea expertizei tehnice de specialitate prin care se va certifica starea tehnică a lucrărilor de infrastructură şi suprastructură la podul în cauză.