Parc-aventură, punct de belvedere, locuri de joacă pentru copii, perete de escaladă, dar și alei, piste de jogging și bicicletă, propuse în tema de proiectare de amenajare a Pădurii Zamca ce va fi dezbătură de CL Suceava

Sursa foto: https://foursquare.com/

Consiliul Local Suceava urmează să aprobe în cadrul ședinței de joi tema de proiectare pentru amenajarea Pădurii Zamca care a fost elaborată de o echipă formată din specialiști și reprezentanți ai societății civile.

Astfel, potrivit documentului propus spre aprobare, Pădurea Zamca este o zona verde însemnată a orașului, ce se desfășoară de-a lungul limitei dintre municipiul Suceava și comuna Șcheia, iar în partea de nord-vest a pădurii-parc se află localizate Ruinele Cetății Șcheia ce poartă denumirea și de Cetatea de Apus a Sucevei. Pădurea­parc beneficiază de variații de teren semnificative, respectiv dealul Zamca,  dealul  Șeptilici,  versanți abrupți în zona de nord-vest a pădurii-parc, platouri, coline, zone împădurite cu specii diverse de arbori precum și zone înierbate natural. Rășinoasele, în special pinii, sunt prezenți în toate sectoarele, alătur și de specii moi precum salcia căprească, tei sau plop.

Autorii studiului consideră că prin multitudinea și diversitatea speciilor ce alcătuiesc prin efectul decorativ al grupurilor lor acest spațiu verde aflat în imediată vecinătate a trei cartiere cu locuințe colective și individuale poate să îmbine aspectul recreativ și de agrement cu aspectul instructiv, spațiu de informare și studiu pentru elevi și studenți.

În document se subliniază că lipsa panourilor de informare a făcut ca această pădure-parc să fie practic necunoscută și inaccesibilă în special pentru generațiile mai tinere.

Autorii studiului arată că ținând cont de legislația specifică propun mai multe funcțiuni care pot fi realizate în această pădure-parc.

Astfel, se propune realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, circuit tematic, dar și amenajarea  unui  punct  de belvedere, sau amenajarea de elemente constructive minim  invazive care să faciliteze  deplasarea  și accesul persoanelor cu dizabilități în interiorul parcului.

Totodată se propune amenajarea de spații verzi (toaletare/curățare arbori și arbuști, modelarea terenului; plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare de arbori și arbuști), dar și crearea de facilitați pentru recreere pe terenurile amenajate cum ar fi zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, airsoft, perete de escaladă și altele asemănătoare.

În document se mai propune și amplasarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole și instalarea de Wi-Fi în spațiile publice, dar și instalarea de echipamente care să permită folosirea energiei alternative precum și instalarea de sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect.

Sunt prevăzute și dotări cu mobilier urban, respectiv bănci, coșuri de  gunoi, toalete, suport parcare   biciclete, antivandal.

Un punct important al proiectului prevede modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției; racordarea la utilități publice a amenajărilor ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului, realizarea unui sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Totodată, se propune realizarea de piste pentru jogging care să lege diferite aparate destinate exercițiilor fizice însoțite de panouri explicative în acest sens, trasee tematice cu scop educativ pentru observarea  florei și vegetației arboricole, dotate cu panouri informative, puncte de observare a faunei existente cu asigurarea impactului minim asupra acesteia.

În studiu se mai propune și amenajare unei zone parc-aventură pentru copii și familie, amenajarea și valorificarea cursului și căderi de apă cu crearea de zone interactive, sau amenajarea unui loc de joacă îngrădit special amenajat pentru căței, dar și amenajare unei pârtii pentru sanie.

Tema de proiectare mai prevede realizarea de spații de parcare  (auto și biciclete)  la intrările în  parc,  cu minimul  necesar de locuri pentru persoanele cu dizabilități.

„Pentru atingerea scopurilor propuse pentru proiectul de reabilitare și amenajare a Păd urii Zamca, va fi nevoie de o sinteză opt imă între inovare și tradiție în amenajarea unui spațiu public peisager, care se dorește a fi unul de excepție”, arată autorii temei de proiectare.