Garda de Mediu Suceava anunță că va face plângere penală pentru poluarea râului Suceava: Avertizăm populația să nu consume peștele mort din râul Suceava


Intră acum și în grupul de

Garda de Mediu Suceava a anunțat, luni, că în urma verificărilor efectuate în data de 1 iulie 2022 de comisarii de mediu suceveni pe râul Suceava, în zona aval și amonte punte Lisaura, din comuna Ipotești, s-a constatat că un operator economic a evacuat ape uzate epurate necorespunzător ce au condus la degradarea  semnificativă a calității râului și la mortalitate piscicola.

„Pentru  punerea în pericol a vitalității ihtiofaunei din râul Suceava pe un tronson de circa 3 km aval și amonte punte Lisaura urmează a se  formula sesizare penală împotriva operatorului economic conform art. 98 , al.1) , lit.b) din OUG 195/2005 privind protecția mediului”, arată sursa citată.

Totodată, Garda de Mediu Suceava avertizează populația să nu consume peștele mort din râul Suceava.

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava au constatat, în urma unei sesizări, că râul Suceava a fost poluat puternic din cauza impactului negativ al evacuării apelor uzate epurate necorespunzător de ACET Suceava.

Potrivit Prefecturii Suceava, specialiștii deplasați în teren au constatat mortalitate piscicolă masivă pe râul Suceava pe un tronson de 3 km din zona punții Lisaura, respectiv 1 km amonte și 2 km aval de aceasta.

Pentru identificarea posibilei surse de poluare, angajații SGA Suceava au procedat la verificarea cursului râului Suceava pe un tronson de 5 km, de la pragul de priză al SC AMBRO SA până în aval de puntea Lisaura.

Având în vedere faptul că în zonă sunt două posibile surse de poluare (Stația de epurare ACET S.A. Suceava, respectiv Stația de epurare AMBRO SA), s-au efectuat prelevări în următoarele secțiuni: Gura de evacuare stație epurare ACET; Gura de evacuare stație de epurare AMBRO;râu Suceava în zona Podului Unirii, amonte de evacuările ACET și AMBRO;râu Suceava, aval 300 m de evacuarea stației de epurare ACET Suceava; râu Suceava aval 800 m de evacuarea stației de epurare ACET Suceava;râu Suceava în zona punții Lisaura, zona cu mortalitatea piscicolă; râu Suceava aval 1 km de puntea Lisaura, zona cu mortalitatea piscicolă.

Conform buletinelor de analiză emise de către Laboratorul de Calitate a Apei din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava s-a stabilit că apele uzate epurate provenite de la stația de epurare a S.C. AMBRO S.A. se încadrează în limitele maxime autorizate la toți indicatorii analizați.

În schimb, apele uzate epurate provenite de la stația de epurare a ACET S.A. Suceava înregistrează depășiri ale indicatorilor reglementați, după cum urmează:

– Amoniu – limita este depășită de șapte ori;

– Fosfor Total – limita este depășită de patru ori;

– Materii în suspensie – limita este depășită de patru ori;

– Agenți de suprafață anionici (detergenți) – limita este depășită de cinci ori.

Totodată, râul Suceava, amonte de evacuările ACET S.A. și AMBRO S.A în zona Podului Unirii, are clasa a II-a de calitate. Acesta își modifică ușor caracteristicile trecând în clasa a III-a de calitate în secțiunea amonte de gura de evacuare a stației de epurare a ACET S.A.

În secțiunile aval 300m și 800m de gura de evacuare a stației de epurare ACET râul Suceava își schimbă radical clasa de calitate, trecând în clasa a V-a (curs de apă degradat total), clasă dată de indicatorii amoniu și detergenți. De asemenea, se constată și creșteri semnificative ale concentrațiilor tuturor indicatorilor analizați.

Apa râului Suceava, în zona Punții Lisaura și în aval de aceasta, respectiv în zona unde fenomenul de mortalitate piscicolă a fost înregistrat, își menține clasa a V-a de calitate din cauza indicatorului Oxigen dizolvat, parametru ce a atins limita de 3,3 mg/l. De asemenea Amoniu este la limita superioară a clasei a IV-a de calitate.

 „În concluzie s-a observat impactul negativ al evacuării apelor uzate epurate necorespunzător ce provin de la stația de epurare a ACET S.A. Suceava, calitatea râului Suceava fiind degradată semnificativ de la clasele a II-a și a III-a, la clasa a V-a de calitate. Impactul evacuărilor apelor uzate epurate necorespunzător asupra râului Suceava este accentuat atât de debitul scăzut al cursului de apă (4,04 mc/s), cât și de debitul mare al apelor uzate (0,3 mc/s)”, se arată în comunicat.

Mai mult, concentrațiile mari de substanțe nutritive (azot și fosfor) evacuate au determinat eutrofizarea masivă a cursului râului Suceava, cu creșterea abundentă de alge, ceea ce a condus la scăderea concentrației de oxigen dizolvat în apă până la un nivel ce nu a mai permis desfășurarea vieții acvatice. „Acest fenomen a fost accentuat atât de temperaturile deosebit de ridicate înregistrate în ultima perioadă, cât și de viteza mică a apei în zona unde s-a înregistrat mortalitatea piscicolă. Având în vedere evenimentul produs, specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava vor continua și în zilele următoare monitorizarea râului Suceava. De asemenea, facem apel la populație să nu ridice și să nu consume peștele mort din albia râului Suceava”, a transmis Prefectura Suceava.


Intră acum și în grupul de