Delgaz Grid a dezvoltat o soluție de digitalizare ce ușurează procesul de racordare la rețeaua de gaze naturale a clienților


Intră acum și în grupul de

Compania de distribuție a gazelor naturale și a electricității, Delgaz Grid, a implementat o nouă soluție de digitalizare ce ușurează procesul de racordare la rețeaua de gaze naturale a clienților, care pot depune cereri de racordare online, precum și direct, la Centrele de Relații cu Publicul.

Prin intermediul noii aplicații, datele și informațiile primite de la clienți pentru racordare la rețea sunt introduse o singură dată, pe o platformă, de unde sunt generate automat toate documentele aferente procesului de racordare (Avizul Tehnic de Racordare, oferta de contract de racorda-re/extindere, adresa de înaintare către client, solicitarea de selectare a operatorului economic etc.). Totodată, aplicația generează automat noti-ficările către clienți și aceștia primesc documentele direct pe e-mail, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul companiei. Noutatea pe care o aduce aplicația este faptul că aceasta emite automat și documentele ne-cesare în etapele de execuție și generează un flux de lucru care permite o și mai bună monitorizare a lucrărilor de racordare la rețeaua de gaze na-turale.

„Această nouă soluție crește calitatea serviciilor noastre și, pentru că vor-bim de un proces digitalizat, și activitatea colegilor noștri devine una mai plăcută. Preocuparea Delgaz Grid pentru dezvoltare, pentru nou și digitali-zare nu se oprește aici. Pregătim deja și alte soluții prin care să ne îmbună-tățim procesele, să lucrăm mai simplu și mai bine, în beneficiul clienților noștri”, afirmă Petre Stoian, director general adjunct al Delgaz Grid.

Delgaz Grid procesează lunar aproximativ 1.500 de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale și 300 de cereri de extindere a rețelei, iar respectarea termenului de 90 de zile pentru proiectarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor este prioritară pentru companie.

În cadrul companiei sunt funcționale mai multe platforme și aplicații (Ac-ces Delgaz – pentru racordarea noilor consumatori, platformă dedicată schimbării furnizorului, aplicații pentru programare citirii/înlocuirii con-toarelor, anunțarea deranjamentelor, programarea online a vizitei la Cen-trele de Relații cu Publicul etc.). În continuare, compania dezvoltă noi so-luții de digitalizare/automatizare și a altor procese pentru creșterea cali-tății oferite utilizatorilor sistemului de distribuție.             


Intră acum și în grupul de