Noutate: Delgaz Grid testează în premieră utilizarea hidrogenului în amestec cu gazele naturale


Intră acum și în grupul de

•             Într-o primă etapă, vor fi testate componente de rețea și aparate de utilizare a gazelor naturale, în poligonul de instruire al companiei;

•             În etapa a doua, vor fi realizate teste pe tronsoane de rețea existentă și pe instalațiile și aparatele de utilizare aferente acestora;  

Delgaz Grid, compania de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice din cadrul grupului E.ON România, demarează luna aceasta un pro-iect pilot de testare a compatibilității și funcționării instalațiilor de utili-zare și a componentelor sistemului de distribuție cu un amestec de gaze naturale (GN) și hidrogen (H2).

Proiectul se va desfășura în perioada noiembrie 2022 – octombrie 2024 și urmărește să analizeze și să demonstreze că, din punct de vedere tehnic, este posibilă și sigură adăugarea de hidrogen, în proporție de 20% din vo-lum, în rețelele de distribuție și instalațiile de utilizare a gazelor naturale existente în România.

Scopul proiectului este atât de analiză a compatibilității și comportării elementelor rețelelor de distribuție selectate în proiectul pilot, respectiv a instalațiilor/aparatelor de utilizare aferente, la amestecul de GN-20% vol. H2, cât și de evaluare a posibilității de conversie a acestora la ames-tecul de GN–H2.

Instalațiile de utilizare ale consumatorilor (conducte, aparate de utilizare etc.) și elementele componente ale sistemului de distribuție (conducte, branșamente, fitinguri, armături, regulatoare, contoare etc.) nu vor fi modificate pentru acest proces.

Rezultatele proiectului vor servi drept model de bună practică pentru vii-toarea proiecte și pentru utilizarea hidrogenului în diferite domenii (in-clusiv pentru încălzire, prepararea apei calde menajere și a hranei).

„Noi credem că gazele verzi precum hidrogenul pot fi o parte integrantă a unei tranziții energetice sustenabile și de succes. De aceea, prin acest pro-iect dorim să demonstrăm valoarea rețelelor de distribuție ca infrastructu-ră energetică cheie pentru o aprovizionare cu energie fără emisii de CO2″, declară Cristian Secoșan, directorul general al Delgaz Grid.

Proiectul se va desfășura în două etape. În prima etapă, compania va efectua testări în poligonul propriu de instruiri de la Mediaș. Vor fi testa-te etanșeitatea diverselor componente ale rețelei, combustia și alți pa-rametri ai diferitelor tipuri de aparate de utilizare a gazelor naturale, res-pectiv centrale termice, convectoare, aragaz etc., de la diferiți producă-tori. Va fi, totodată, analizată comportarea la amestecul de GN-H2 a tron-soanelor de rețea din oțel și polietilenă din poligon.

Etapa a doua are două faze și se va desfășura pe tronsoane de rețea din oțel și polietilenă, selectate pentru acest proiect, la care sunt racordați clienți.  Într-o primă fază, se vor realiza teste privind etanșeitatea, com-bustia etc. pe instalațiile și aparatele de utilizare existente la clienții ra-cordați la aceste rețele. În această fază nu se va injecta hidrogen în rețele-le de distribuție selectate. În faza a doua se vor realiza teste cu amestec (GN – 20% vol. H2) pentru a analiza comportamentul atât al elementelor de rețea selectate, cât și pe instalațiile și aparatele de utilizare ale con-sumatorilor.

Va fi asigurată, în prealabil, informarea clienților și obținerea acceptului acestora pentru realizarea testelor pe instalațiile/aparatele de utilizare din proprietate.

„Pe lângă energia electrică regenerabilă, importanța hidrogenului pentru viitorul sistem energetic fără carbon este din ce în ce mai mare. Prin urma-re, este important să trecem de la teorie la practică și în România. Este exact ceea ce dorim să facem în acest proiect pilot”, a adăugat dr. Cristian Călin, coordonatorul proiectului.

Delgaz Grid va beneficia de suportul experților E.ON din Germania, unde au fost desfășurate numeroase astfel de proiecte. Compania își manifestă dorința de a colabora în cadrul acestui proiect cu instituțiile cu atribuții în domeniu și organizațiile interesate, care pot să contribuie cu expertiză și know-how.

Rezultatele proiectului pilot vor fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate și a altor părți interesate din România, pentru elaborarea de reglementări tehnice preliminare, pentru conversia rețelelor existente la amestecuri GN-H2/H2 pur, respectiv pentru construirea de rețele de distribuție noi – „H2 ready”, având la bază rezultatele proiectelor pilot și reglementările preliminare din Europa și România.


Intră acum și în grupul de