Aproape 105 milioane de lei costă investiția în parcul fotovoltaic din zona Termica din Suceava. Consiliul Local urmează să aprobe documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici


Intră acum și în grupul de

Municipiul Suceava se pregătește să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Parc Fotovoltaic”, având ca obiectiv general refuncționalizarea unui teren degradat și neutilizat prin amenajarea unui parc fotovoltaic. Proiectul urmărește îndeplinirea angajamentelor României în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană și a directivelor corespunzătoare pentru protecția mediului, prin închiderea depozitelor de zgură și cenușă.

În acest sens, în ședința de joi a Consiliului Local Suceava urmează să fie aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici.

Potrivit proiectului, costul investiției se ridică la 104,8 milioane de lei cu TVA, din care 25,4 milioane de lei reprezintă investiții de construcții-montaj.

Potrivit referatului de aprobare semnat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, obiectivele specifice ale proiectului includ realizarea unei soluții viabile pentru post-utilizarea depozitului de zgură și cenușă, asigurarea stabilității locale și generale a depozitului prin lucrările de închidere planificate, precum și implementarea unor măsuri de monitorizare și urmărire a comportării lucrărilor de închidere după finalizare.

Amplasamentul propus pentru proiect se află în extravilanul județului Suceava, în localitățile Salcea și Ipotești, având o suprafață totală de 555.315 mp. Din această suprafață, aproximativ 322.173 mp (32,2173 ha) vor fi utilizate pentru instalația fotovoltaică, iar restul va rămâne rezervat drumurilor de incintă, canalului și digului de apărare.

Investiția propusă are multiple beneficii, printre care valorificarea terenului pentru obținerea de energie electrică din surse regenerabile, creșterea flexibilității în producția de energie electrică în funcție de cerere și de iradierea solară, reducerea emisiilor de CO2 și de gaze cu efect de seră, precum și crearea de noi locuri de muncă în zonă pe o perioadă de minim 25 de ani.

Proiectul se bazează pe studii anterioare și propune montarea unui număr total de 34.970 de panouri fotovoltaice pe structuri metalice în cele două compartimente ale amplasamentului. Capacitatea totală instalată va fi de 19.928 MW, iar energia electrică produsă va fi descărcată în Sistemul Electric Național.

Prin acest proiect, municipiul Suceava urmărește să acopere necesarul de consum de energie electrică la nivelul orașului, inclusiv pentru iluminatul public, unitățile de învățământ, clădirile publice și transportul public electric local.

Investiția în parcul fotovoltaic aduce multiple avantaje, precum durata de viață lungă a sistemului, energia regenerabilă, impactul redus asupra mediului și contribuția la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Municipiul Suceava se așteaptă ca acest proiect să aducă beneficii semnificative atât pentru cetățeni, cât și pentru zona urbană în general, contribuind la protecția mediului și dezvoltarea durabilă.


Intră acum și în grupul de