ANUNŢ PUBLIC

R.N.P. ROMSILVA – D.S. SUCEAVA titular al “Amenajamentelor ocoalelor silvice Cîrlibaba, Pojorâta,Solca, şi Pătrăuţi” anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice menţionate.

Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al modificărilor propuse pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, strada Bistriţei, nr. 1A.