Manastirea Dragomirna a finalizat un proiect de restaurare de peste 5 milioane de euro

Mănăstirea Dragomirna a fost modernizată şi va putea deveni în perioada următoare unul dintre cele mai atractive şi vizitate Mănăstiri ale judetului Suceava. Proiectul realizat a fost în valoare de 21 de milioane de lei, a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional, fiind restaurate componente din biserică şi iconostasul, construită o centrală termică cu biomasă dar şi cu panouri solare şi dotată cu audioghiduri.

Maica stareţă a mănăstirii Dragomirna, Macrina Săuciniţanu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că lucrările derulate prin acest proiect cu finanţare europeană s-au încheiat conform contractului şi a subliniat că antreprenorul general, firma General Construct din Suceava a ţinut cont că desfăşoară lucrări într-o mănăstire şi
a respectat programul liturgic şi zilele de sărbătoare.

Ea a arătat că prin acest proiect s-au făcut lucrări de amenajare şi reabilitare a clădirilor ce alcătuiesc ansamblul incintei, lucrări de restaurare şi conservare a iconostasului şi a componentelor artistice ale bisericii s-a refăcut pavimentul de acces, împrejmuirea mănăstirii, realizarea iluminatului arhitectural al clădirilor s-a construit o nouă clădire pentru o centrală termică ce funcţionează cu biomasă şi are prevăzute, pe acoperiş şi panouri solare, a fost realizat un punct de informare turistică în curtea interioară a mănăstirii, dar dotată cu un sistem audioghid în format digital.

Totodată, un alt obiectiv important a fost refacerea sistemului de alimentare cu apă al ansamblului mănăstiresc.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Vasile Ilie, a declarat la rândul său, că acest proiect finalizat la Mănăstirea Dragomirna se încadrează în strategia CJ Suceava de a promova proiecte importante cu finanţare europeană pentru a fi absorbite cât mai multe fonduri puse la dispoziţie.

El a precizat că în urmă cu doi ani au fost semnate contractele de aproximativ 9 milioane de euro pentru lucrări de restaurare şi modernizare la trei mănăstiri din judeţul Suceava, Suceviţa, Dragomirna şi Moldoviţa, primele două fiind deja finalizate.

Mănăstirea Dragomirna a fost ctitorită de mitropolitul cărturar Anastasie Crimca şi marele logofăt Lupu Stroici între 1608-1609.

Biserica are o formă de “lamă” privită pe axa longitudinală, iar turla este foarte înaltă, având o înălţime de 42 de metri.
Biserica este decorată exterior cu elemente sculpturale cum ar fi rozete, stele, romburi, iar în zona mediană un brâu-torsadă împarte construcţia în două.

Iconostasul a fost lucrat în 1613, fiind iniţial al Mănăstirii Solca. În interior se află mai multe pietre funerare, între care şi cea a ctitorului, mitropolitul Anastasie Crimca.