Experienta europeana pentru un grup de consilieri in educatie si inspectori scolari suceveni

Picture4În cadrul proiectului Leonardo da Vinci VETPRO “Practici inovatoare şi strategii pentru favorizarea succesului şcolar” (STEPS), iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, finanțat de Comisia Europeană – Apelul de propuneri 2012, s-a desfăşurat moblitatea unui grup de 6 formatori consilieri în educaţie şi 6 inspectori şcolari, în Braga, Portugalia, informează într-un comunicat de presă, insp. Tatiana Vîntur, coordonatorul proiectului.

Potrivit sursei citate, proiectul are scopul de a dezvolta, la nivelul a 12 unități pilot, capacitatea instituţională în elaborarea, implementarea, evaluarea şi revizuirea procedurilor care favorizează succesul școlar. Grupul de experţi în succesul şcolar are obiectivul de a aplica şi adapta practicile inovatoare, strategiile şi metodele care favorizează succesul şcolar, la specificul şcolilor din judeţul Suceava.

Picture3Perioada de mobilitate, 7-21 aprilie 2013, a inclus prezentări, dezbateri, mese rotunde, asistențe la activități, ateliere de formare și a prilejuit un transfer de practici inovatoare din cele două sisteme de învățământ.

Practicile şi strategii inovatoare vizează domeniile de acţiune ale proiectului: relaţia profesor-elev, parteneriatul şcoală–familie, dezvoltarea personală a elevilor, strategii didactice moderne şi activităţile extraşcolare.

Picture2În document se mai arată că, proiectul se va realiza în 4 “paşi” (STEPS – strategii, exemple de bune practici, practici inovatoare, studiu): Strategii ce favorizează succesul şcolar în domeniile de acţiune ale proiectului – aplicarea lor în contexte de formare; Exemple de bune practici şi experienţe dobândite în proiect-adaptarea în contextul educaţional al judeţului; Practici inovatoare-aplicarea lor prin transfer de competenţe de formare; Studiul dinamicii factorilor reuşitei şcolare–modalităţi de intervenţie pentru reducerea factorilor de risc ai succesului şcolar.

Proiectul ce vizează succesul școlar s-a desfăşurat în parteneriat cu organizația „Leonardo da Vinci” Braga, Portugalia (capitală culturală europeană în 2012) și a facilitat contactul direct cu autorități locale (Primăria din Barcelos), inspectori școlari (Inspectoratul Școlar din Porto, regiunea Norte), profesori și formatori (Casa Profesorilor din Braga, unități școlare: Escola Secundara Barcelos, Escola Secundara Maximinos – Braga, Escola Professional ”Profitecla”- Braga).

Picture1Tatiana Vîntur susţine că vizitele culturale la obiective din Braga, Porto,Viana do Castelo, Guimarães, Oceanul Atlantic, Barcelos, Ponte de Lima, Ceres,Valenca au prilejuit contactul cu civilizația și cultura poporului portughez care-și cinstește și apreciază istoria fără să o judece, promovează valorile cu echilibru, modestie și durabilitate.

Ghidul metodologic “Strategii pentru favorizarea succesului şcolar”, proiectele de intervenție în cele 12 școli pilot, studiul dinamicii factorilor reuşitei şcolare cuprins în “Barometrul reuşitei şcolare” și cursul de formare adresat profesorilor diriginți sunt câteva dintre rezultatele proiectului care vor asigura și sustenabilitatea acestuia.

„Parteneriatul real dintre cele două organizații: Leonardo da Vinci Braga, manager Nuno Varajão Barbosa și Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a contribuit la realizarea obiectivelor propuse pentru perioada de mobilitate și a identificat noi oportunități de colaborare”, a concluzionat Vîntur.