ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 23.05.2013, ora 10,

CONCURS (etapa a II-a),

pentru ocuparea următoarelor posturi:

–         1 post inginer silvic: Aparat direcţie

–         1 post inginer silvic O.s. Fălticeni

–          2 posturi pădurar: O.s.  Moldoviţa şi  O.s. Iacobeni

–          1 post şef formaţie SDAF C-lung Moldovenesc

–         1 post tafist: Ocolul silvic Broşteni;

–         5 posturi îngrijitor cabaline: Herghelia Rădăuţi

Concursul se desfăşoară la sediul D.S. Suceava pentru posturile de inginer silvic, pădurar şi şef formaţie, la sediul Ocolului silvic Broşteni pentru postul de tafist şi la sediul Hergheliei Rădăuţi pentru posturile de îngrijitor cabaline.

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic aparat direcţie:

–         studii superioare tehnice de specialitate;

–         gradul profesional minim: inginer silvic.

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic ocol:

–         studii superioare tehnice de specialitate;

–         gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

Condiţii de participare pentru  posturile de pădurar:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

–         pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru postul de şef formaţie:

–         absolvent al liceului silvic sau al şcolii postliceale silvice;

–         gradul profesional minim: tehnician silvic debutant.

Condiţii de participare pentru postul de tafist:

–         şcoală profesională sau curs de calificare.

Condiţii de participare pentru posturile de îngrijitor cabaline:

–         curs de calificare.

Concursul se desfăşoară potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.405/2011 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de  17.05.2013, ora 14.00, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. buletin (carte) de identitate (copie);
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Tematica şi bibliografia pentru concurs pentru posturile de inginer silvic, pădurar şi şef formaţie se pot ridica de la Biroul Resurse Umane –  Direcţia Silvică Suceava.