Guvernul a aprobat pachetul de acte normative privind drepturile copilului


Intră acum și în grupul de

Noile prevederi intaresc rolul parintilor in cresterea si educarea copilului. O noutate in legislatia interna este precizarea explicita ca parintii sunt primii responsabili pentru cresterea, ingrijirea si dezvoltarea copilului. Responsabilitatea colectivitatii locale este subsidiara, iar statul intervine complementar, fara a se putea substitui parintilor. Fiecare copil va fi tratat ca un caz particular, iar autoritatile vor identifica cele mai bune solutii pentru a raspunde nevoilor acestuia, incercand sa il mentina in propria familie.

Pachetul legislativ favorizeaza in mod explicit adoptia nationala si stabileste distinct conditiile necesare pentru adoptia internationala.

1. Proiectul de Lege privind protectia si promovarea drepturilor copilului
§ Se infiinteaza Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului care va conduce si coordona activitatea de protectie a drepturilor copilului, Oficiul Roman pentru Adoptii care va gestiona problema adoptiilor si Avocatul Copilului care va promova conditia copilului in Romania.
§ Se diversifica serviciile acordate copilului si familiei pentru mentinerea unei familii unite si responsabilizarea acesteia fata de cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor.
§ Se prevede ca exercitarea drepturilor si obligatiilor parintesti se realizeaza, in mod egal, de catre ambii parinti, inclusiv dupa divortul acestora. Divortul nu trebuie sa afecteze raporturile copilului cu fiecare parinte, decat daca acest lucru este in interesul sau superior.

2. Proiectul de Lege privind regimul juridic al adoptiei
Proiectul contine dispozitii privind conditiile de fond ale adoptiei, situatiile in care un copil devine adoptabil, procedura adoptiei interne si internationale, efectele incetarii adoptiei, precum si organizarea Registrului National pentru Adoptii. Principiile care stau la baza adoptiei sunt:
§ principiul interesului superior al copilului;
§ principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;
§ principiul continuitatii in educarea copilului, tinand seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;
§ principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate.
In textul proiectului de lege sunt reglementate conditiile de adoptie intre membri de familie, criteriile de acceptare a familiei adoptive si protectia copiilor declarati abandonati.

3. Proiectul de Lege privind Oficiul Roman pentru Adoptii
Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, Oficiul preia atributiile Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ale Comitetului Roman pentru Adoptii.
Noua institutie va indeplini obligatiile asumate de statul roman in materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte si va asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei.
Oficiul are urmatoarele atributii principale:
§ tine evidenta copiilor propusi spre adoptie si a familiilor care doresc si sunt apte sa adopte copii;
§ in cazul unei adoptii internationale, urmareste evolutia copilului si a relatiilor acestuia cu familia de adoptie;
§ stabileste masurile necesare pentru evitarea traficului de copii sau de obtinerea unor foloase materiale necuvenite prin adoptia unui copil.

4. Proiect de Lege privind modificarea OUG nr. 12/2001 privind infiintarea ANPCA
Se propune schimbarea denumirii ANPCA in Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. Atributiile in domeniul protectiei copilului prin adoptie vor fi preluate de catre Oficiul Roman pentru Adoptii.
Proiectul reglementeaza reforma in domeniul protectiei copilului si promovarii drepturilor acestuia, asigurand totodata alinierea legislatiei interne la acquis-ul comunitar. Modificarea legislatiei reprezinta o cerinta esentiala in vederea adaptarii institutiilor competente la atributiile specifice, pentru asigurarea unei protectii efective a drepturilor copilului sau a unei protectii alternative adecvate, in situatia in care copilul este separat temporar sau definitiv de parintii sai.


Intră acum și în grupul de